IV edycja Festiwalu Nauki i Sztuki

Impreza popularyzująca naukę pod patronatem:
J.M. Rektora Akademii Podlaskiej,
J.M. Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach,
J.M. Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach,
Prezydenta Miasta Siedlce,
Prezesa Siedleckiego Towarzystwa Naukowego
i Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Piątek, 18.10.2002 r.

17:00 prof. dr hab. Janusz Maciej Hereźniak (Uniwersytet Łódzki, Katedra Botaniki): Wernisaż wystawy fotografii pt. "Przyroda". Galeria w budynku Akademii Podlaskiej przy ul. Sienkiewicza.

Sobota, 19.10.2002 r.
Aula w budynku Instytutu Biologii przy ul. Bolesława Prusa 12

09:30 - 10:15 Otwarcie IV FN. Okolicznościowe wystąpienia. Ogłoszenie nazwisk laureatów konkursów festiwalowych.
10:15 - 11:00 prof. dr hab. Janusz Chruściel (Akademia Podlaska, Instytut Chemii): Nanotechnologia - przyszłość, czy fantazja?
11:15 - 12:00 ks. dr Grzegorz Zaraziński (Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach): Komunikacja - Media - Kościół.
12:05 - 12:50 prof. dr hab. Andrzej Grzywacz (SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Członek Korespondent PAN - Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych): Drzewa pomniki przyrody Polski i świata.
13:00 - 13:45 dr Stanisław Tworek (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Zakład Integracji Danych Przyrodniczych): Ochrona przyrody w aspekcie europejskim - koncepcja sieci ekologicznej NATURA 2000.
14:00 - 14:45 prof. dr hab. Elżbieta Smalec (Akademia Podlaska, Zakład Ogólnej Hodowli Zwierząt): Oto jajo! Oto życie!
14:50 - 15:35 podinspektor mgr Stanisław Oleksiuk (Laboratorium Kryminalistyczne
Komendy Wojewódzkiej z/s w Radomiu): Nauki przyrodnicze, a kryminalistyka.
15:40 - 16:25 prof. dr hab. Zbigniew Lisowski (Akademia Podlaska, Instytut Filologii Polskiej): O wierszach Henryka Sienkiewicza.
16:30 - 17:15 prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (Uniwersytet Warszawski, Instytut Dziennikarstwa): O języku polskiej polityki.
17:30 - 18:00 Wiktor i Grażyna Wołkow: Moje Podlasie (prezentacja fotogramów)


Przyroda w obiektywie

18:15 - 19:45

Jan Walencik - filmy z cyklu "Tajemnice przyrody": "Powrót bobra" i "Niepokonany wilk"
Sławomir Wąsik - "Ssaki Polski - w leśnych ostępach".

Sala nr 227 w budynku Instytutu Biologii

10:15 - 11:00

dr Andrzej Zalewski (PAN, Instytut Badania Ssaków w Białowieży): Jak śledzić, by nie płoszyć? Telemetria w badaniach ekologii ssaków drapieżnych.

11:00 - 11:45 dr Wiesław Walankiewicz (Akademia Podlaska, Katedra Zoologii): Białowieska tajga - wczoraj i dziś. A jutro?

Popołudnie z organizacjami proekologicznymi

15:00 - 15:40

Michał Przybysz, Dominik Krupiński (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków OTOP - Grupa Warszawska): Ochrona ptaków terenów podmokłych.

15:45 - 16:25 mgr inż. Mirosław Rzępała (Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny MTOF): Użytki ekologiczne szansą zachowania bioróżnorodności i rozwoju edukacji ekologicznej w każdej gminie.

Zajęcia ćwiczeniowe - Komputer bez tajemnic.

12:00 - 15:00

Wojciech Nabiałek, Jarosław Skarus (Akademia Podlaska, Instytut Informatyki): Komunikacja w sieci Internet. Budynek AP przy ul. Sienkiewicza, sala 103. Powtórzenie zajęć - patrz ŕ program na niedzielę

Szkłem malowane.

12:00 - 16:00

mgr Arkadiusz Michalik, mgr Marek Źródlak (Liceum Rzemiosł Artystycznych, Zespół Szkół Artystycznych nr 31 w Warszawie): Witraże - każdy może to zrobić. sala nr 34 w Instytucie Biologii.

Zostań astronomem!

20:00 - 22:00

dr Andrzej Daniluk (Akademia Podlaska, Katedra Fizyki) - Obserwacje nieba - zajęcia w terenie (zbiórka przed budynkiem przy ul. B. Prusa 12 o godzinie 19:30). Propozycja na niepogodę: Pogadanki o niebie. Aula przy ul. Prusa 12. Przy dużym zainteresowaniu zajęcia zostaną powtórzone w niedzielę - godzina ta sama.


Niedziela, 20.10.2002.

Aula w budynku Instytutu Biologii przy ul. Bolesława Prusa 12

09:15 - 10:00 prof. dr hab. Wacław Zawadowski (Akademia Podlaska, Instytut Matematyki i Fizyki): Matematyka a informatyka.
10:05 - 10:50 dr n. med. Henryk Komoń (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach): Wykorzystanie laparoskopii jako małoinwazyjnej metody leczenia chirurgicznego.
11:00 - 11:45 dr n. med. Michał Skalski (Akademia Medyczna w Warszawie, Klinika Psychiatrii - Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu): Zaburzenia snu.
12:00 - 12:45 dr Maciej Perkowski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach): Polska wobec integracji europejskiej.
12:50 - 13:30 dr Jan Borkowski (Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie): Polityki wspólnotowe Unii Europejskiej.
13:40 - 14:10 prof. dr hab. Piotr Matusak (Dziekan Wydziału Humanistycznego AP, Prezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego) Wręczenie "Złotego Jacka" Nagrody Siedleckiego Towarzystwa Naukowego
14:30 - 15:15 prof. dr hab. Roman Chlebowski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrologii): Kamienie w życiu człowieka.
15:20 - 16:05 dr Franciszek Gryciuk (Akademia Podlaska, Instytut Filologii Polskiej, Członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej): Aparat represyjny wobec wsi polskiej w latach 1949 - 1956.
16:10 - 16:55 ks. dr Grzegorz Stolarski (Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach): Filozoficzne podstawy współczesnych dyskusji na temat człowieka.

Sala nr 227 w budynku Instytutu Biologii

12: 00 - 12:45

mgr sztuki Zofia Sidorczuk - Andrzejewska (Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego - Delegatura w Siedlcach, Podlaski Zespół Szkół Artystycznych w Siedlcach): Nekropolie Ziemi Siedleckiej.

12:50 - 13:30 mgr inż. arch. Bożena Kosieradzka (Autorska Pracownia Architektury K2, Kosieradzka & Kosieradzki, Podlaski Zespół Szkół Artystycznych w Siedlcach): Style w architekturze Siedlec.

Zajęcia ćwiczeniowe - Komputer bez tajemnic

11:00 - 14:00 Wojciech Nabiałek, Jarosław Skarus (Akademia Podlaska, Instytut Informatyki): Komunikacja w sieci Internet. Budynek AP przy ul. Sienkiewicza, sala 103.

Szkłem malowane

10:00 - 13:00 mgr Arkadiusz Michalik, mgr Marek Źródlak (Liceum Rzemiosł Artystycznych, Zespół Szkół Artystycznych nr 31 w Warszawie): Witraże - każdy może to zrobić. sala nr 34 Instytut Biologii.

Łamanie głowy - zajęcia dla ambitnych i uzdolnionych matematycznie.

10:00 - 13:00 dr Andrzej Chmura i członkowie Koła Naukowego Matematyków (Akademia Podlaska, Instytut Matematyki i Fizyki): Spróbuj rozwiązać!

Zostań astronomem!

20:00 - 22:00 dr Andrzej Daniluk (Akademia Podlaska, Katedra Fizyki) - Obserwacje nieba - zajęcia w terenie (zbiórka przed budynkiem przy ul. B. Prusa 12 o godz. 19:45). Propozycja na niepogodę: Pogadanki o niebie. Aula przy ul. Prusa 12. Powtórzenie zajęć z soboty (w przypadku dużego zainteresowania).

Wystawy IV Festiwalu Nauki w Siedlcach

  • prof. dr hab. Janusz Maciej Hereźniak (Uniwersytet Łódzki, Katedra Botaniki): Wystawa fotografii pt. "Przyroda". Galeria w budynku Akademii Podlaskiej przy ul. Sienkiewicza.
  • Prace plastyczne uczniów Podlaskiego Zespołu Szkół Artystycznych pt. "Dobra perspektywa". Komisarz wystawy: mgr arch. Małgorzata Szczęśniak
  • mgr Roman Sikorski (Akademia Podlaska, Zakład Botaniki): Rzadkie i chronione rośliny Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Koncepcja programu i koordynacja: dr Ryszard Kowalski

1. Ogłasza się 3 tematy konkursów towarzyszących FN:

  • "Mój kandydat do Nagrody Nobla" - dla młodzieży.
  • "To warto chronić! - następcy dzisiejszych obiektów chronionych" - dla młodzieży szkolnej i dorosłych
  • "Na szkle malowane" - dla młodzieży szkolnej i dorosłych
  • "Jak wykorzystuję na lekcjach bogactwo przyrody w otoczeniu mojej szkoły?" - dla nauczycieli biologii, przyrody i innych specjalności, realizujących ścieżkę programową edukacji ekologicznej.
2. Technika prac dowolna, preferowana forma plakatu ilustrowanego zdjęciami, rysunkami i zawierającego niezbędny opis.
Technika i tematyka prac w konkursie "Na szkle malowane" są dowolne.
3. Jury, powołane przez Organizatora, w razie wystąpienia potrzeby, może zaproponować wprowadzenie kategorii wiekowych,
unieważnić lub nie rozstrzygnąć konkursu.
4. Prace konkursowe pozostają w dyspozycji Organizatora imprezy i mogą być wykorzystane bez ograniczeń w pracy edukacyjnej.
Prace te mogą być także wystawiane w galeriach z poszanowaniem prac autorskich, albo zwrócone autorom.
O sposobie wykorzystania prac decyduje organizator FN.
5. Prace konkursowe, jeśli nie spotka się to ze sprzeciwem ze strony autorów wyrażonym na piśmie, po publicznym
ogłoszeniu zamiaru na początku trwania FN, mogą być wystawione na aukcji zorganizowanej na cel dobroczynny,
związany z edukacją i nauką. Określenie celu dobroczynnego powinno być ogłoszone w lokalnych mediach
informacyjnych. Dochód uzyskany ze sprzedanych prac nie może być wykorzystany przez osoby fizyczne na cele
prywatne. Dopuszcza się spłacenie z pieniędzy otrzymanych w czasie aukcji, kwoty zainwestowanej przez
Organizatora lub współorganizatorów, w przygotowanie prac do sprzedaży, np. oprawienie w ramy.
6. Nagrodę można odebrać wyłącznie osobiście i tylko w czasie trwania festiwalu. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.
Nie odebrane nagrody w czasie tygodnia od zakończenia imprezy są przekazywane do puli nagród Organizatora i mogą być
wykorzystane przy organizacji innych imprez o podobnym charakterze, chyba że umowy z darczyńcami nie pozwalają na
zastosowanie takiego rozwiązania.
7. Autorzy są zobowiązani do pokwitowania odebranych nagród rzeczowych, co jest podstawą do rozliczenia się Organizatora
z darczyńcami.
8. Regulamin konkursów podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Organizatora.

Impreza popularyzująca naukę pod patronatem:
J.M. Rektora Akademii Podlaskiej,
J.M. Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach,
J.M. Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach,
Prezydenta Miasta Siedlce,
Prezesa Siedleckiego Towarzystwa Naukowego
i Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Impreza popularyzująca naukę pod patronatem:
J.M. Rektora Akademii Podlaskiej,
J.M. Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach,
J.M. Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach,
Prezydenta Miasta Siedlce,
Prezesa Siedleckiego Towarzystwa Naukowego
i Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dniach 19 i 20 października 2002 r. zostanie zorganizowana IV Sesja Festiwalu Nauki w Siedlcach.  Z Festiwalem związane są zawsze imprezy towarzyszące w formie wystaw i konkursów. Tak też będzie i w tym roku, o czym mam przyjemność poinformować wszystkich zainteresowanych.

Nauczycieli przyrody i biologii i innych specjalności, jeśli realizują program ścieżki edukacji ekologicznej, zapraszamy do konkursu na temat: "Jak wykorzystuję na lekcjach bogactwo przyrody w otoczeniu mojej szkoły?"

Dla młodzieży różnych typów szkół proponujemy trzy konkursy:
"Mój kandydat do Nagrody Nobla" - forma plakatu przedstawiającego sylwetkę i dokonania motywujące wniosek do tej
prestiżowej nagrody.
"To warto chronić! - następcy dzisiejszych obiektów chronionych" - forma plakatu ilustrowanego zdjęciami z motywacją
objęcia ochroną prawną w formie pomnika przyrody,
rezerwatu przyrody lub użytku ekologicznego. Dotyczy
obiektów, które statusu ochronnego jeszcze nie mają.
"Na szkle malowane" - dowolna forma i tematyka

> Regulamin Konkursów Festiwalowych <

Podpisane prace konkursowe należy składać w sekretariacie Instytutu Biologii Akademii Podlaskiej, przy ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce do dnia 5.10.2002r.

Do pracy konkursowej należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną, co usprawni organizatorom wysłanie informacji do autorów nagrodzonych prac. Przewidziane są nagrody ufundowane przez sponsorów Festiwalu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w trakcie trwania festiwalu. Szczegóły zostaną podane na plakatach i w informacjach prasowych poprzedzających imprezę.

Uwaga! Nagrodę można odebrać wyłącznie osobiście i tylko w czasie trwania festiwalu.

Najwcześniej program zamieszczony zostanie w internecie na stronie: http://www.ap.siedlce.pl/akademia_pliki/aktualnosci/konf/festiwal_2002.html
W sprawie dodatkowych informacji proszę kontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w IV Festiwalu Nauki w Siedlcach.

Radzimy też zainteresować się FN w Warszawie. Szczegółowy program zostanie zamieszczony na stronie internetowej: http://www.icm.edu.pl/festiwal

W imieniu organizatorów
dr Ryszard Kowalski

Impreza popularyzująca naukę pod patronatem:
J.M. Rektora Akademii Podlaskiej,
J.M. Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach,
J.M. Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach,
Prezydenta Miasta Siedlce,
Prezesa Siedleckiego Towarzystwa Naukowego
i Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


 

       


 

 

 
 
   


Organizatorzy:

 
     
pion czarny uph  logo mazovia
 
 
 
 

 


Partnerzy:

       
Logo FN Couleur