Impreza popularyzująca naukę pod patronatem:
J.M. Rektora Akademii Podlaskiej,
J.M. Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach,
J.M. Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach,
Prezydenta Miasta Siedlce,
Prezesa Siedleckiego Towarzystwa Naukowego
i Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  Uprzejmie informuję, że na 19 i 20 października 2002 r. planowane jest zorganizowanie IV edycji Festiwal Nauki
  w Siedlcach. Po trzyletnich pozytywnych doświadczeniach, chcę zorganizować tę imprezę z większym rozmachem,
  z ciekawszym programem i dla jeszcze liczniejszej grupy uczestników.

  Stwierdzam, że istnieje duże społeczne zapotrzebowanie na tego typu imprezy popularyzujące naukę. Formuła Festiwalu zakłada, że w programie znajdą się wykłady, seminaria i ćwiczenia z zakresu różnych dziedzin nauki, między innymi
  z biologii, chemii, matematyki, językoznawstwa, medycyny, filozofii, etyki, teologii i innych.

  Nadrzędnym celem Festiwalu jest popularyzacja nauki, wskazanie na jej rolę w teraźniejszości i przyszłości. Liczę przede wszystkim na udział w imprezach festiwalowych ludzi młodych, uczniów różnych typów szkół i studentów.
  Zorganizowanie Festiwalu wymaga współpracy wielu osób i instytucji.
  Pozwalam sobie zatem wystąpić z zaproszeniem do współpracy przy organizacji IV edycji tej ważnej imprezy edukacyjnej.  Na potwierdzenie oczekuję do dnia 15 czerwca 2002 r.

  Będę zaszczycony, jeśli moja propozycja zostanie przyjęta.

  dr Ryszard Kowalski

  Festiwal w internecie: http://www.ap.siedlce.pl/akademia_pliki/aktualnosci/konf/festiwal_2002.html
  Festiwal Nauki w Warszawie: http://www.icm.edu.pl/festiwal


 

       


 

 

 
 
   


Organizatorzy:

 
     
pion czarny uph  logo mazovia
 
 
 
 

 


Partnerzy:

       
Logo FN Couleur