Impreza popularyzująca naukę pod patronatem:
J.M. Rektora Akademii Podlaskiej,
J.M. Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach,
J.M. Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach,
Prezydenta Miasta Siedlce,
Prezesa Siedleckiego Towarzystwa Naukowego
i Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  Organizatorzy Festiwalu Nauki w Siedlcach zwracają się z uprzejmą prośbą do wszystkich, którzy doceniają rolę nauki, widzą potrzebę jej popularyzacji i których jest na to stać, o udzielenie pomocy finansowej, niezbędnej do przeprowadzenia
  tej imprezy.

  Życzliwych ofiarodawców prosimy o wpłaty na konto współorganizatora imprezy - Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Siedlcach:

  ZO LOP w Siedlcach: BGŻ o/ Siedlce nr 20301840 - 9074 - 2706 - 1100
  koniecznie z dopiskiem "FN".

  Oprócz wpłat gotówkowych, mile widziane jest także ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursów towarzyszących Festiwalowi.

  Tegoroczne tematy konkursów są następujące:

  1. "Mój kandydat do Nagrody Nobla" - konkurs dla młodzieży
  2. "To warto chronić! - następcy dzisiejszych obiektów chronionych" - konkurs dla młodzieży i osób
  dorosłych
  3. "Jak wykorzystuję na lekcjach bogactwo przyrody w otoczeniu mojej szkoły?" - konkurs dla
  nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
  4. "Na szkle malowane" - dla młodzieży i osób dorosłych

  Serdecznie dziękujemy za zrozumienie i wsparcie naszej inicjatywy.

  dr Ryszard Kowalski

  Festiwal w internecie: http://www.ap.siedlce.pl/akademia_pliki/aktualnosci/konf/festiwal_2002.html
  Festiwal Nauki w Warszawie: http://www.icm.edu.pl/festiwal


 

       


 

 

 
 
   


Organizatorzy:

 
     
pion czarny uph  logo mazovia
 
 
 
 

 


Partnerzy:

       
Logo FN Couleur