Impreza popularyzująca naukę pod patronatem:
J.M. Rektora Akademii Podlaskiej,
J.M. Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach,
J.M. Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach,
Prezydenta Miasta Siedlce,
Prezesa Siedleckiego Towarzystwa Naukowego
i Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Piątek, 18.10.2002 r.

17:00 prof. dr hab. Janusz Maciej Hereźniak (Uniwersytet Łódzki, Katedra Botaniki): Wernisaż wystawy fotografii pt. "Przyroda". Galeria w budynku Akademii Podlaskiej przy ul. Sienkiewicza.

Sobota, 19.10.2002 r.
Aula w budynku Instytutu Biologii przy ul. Bolesława Prusa 12

09:30 - 10:15 Otwarcie IV FN. Okolicznościowe wystąpienia. Ogłoszenie nazwisk laureatów konkursów festiwalowych.
10:15 - 11:00 prof. dr hab. Janusz Chruściel (Akademia Podlaska, Instytut Chemii): Nanotechnologia - przyszłość, czy fantazja?
11:15 - 12:00 ks. dr Grzegorz Zaraziński (Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach): Komunikacja - Media - Kościół.
12:05 - 12:50 prof. dr hab. Andrzej Grzywacz (SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Członek Korespondent PAN - Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych): Drzewa pomniki przyrody Polski i świata.
13:00 - 13:45 dr Stanisław Tworek (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Zakład Integracji Danych Przyrodniczych): Ochrona przyrody w aspekcie europejskim - koncepcja sieci ekologicznej NATURA 2000.
14:00 - 14:45 prof. dr hab. Elżbieta Smalec (Akademia Podlaska, Zakład Ogólnej Hodowli Zwierząt): Oto jajo! Oto życie!
14:50 - 15:35 podinspektor mgr Stanisław Oleksiuk (Laboratorium Kryminalistyczne
Komendy Wojewódzkiej z/s w Radomiu): Nauki przyrodnicze, a kryminalistyka.
15:40 - 16:25 prof. dr hab. Zbigniew Lisowski (Akademia Podlaska, Instytut Filologii Polskiej): O wierszach Henryka Sienkiewicza.
16:30 - 17:15 prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (Uniwersytet Warszawski, Instytut Dziennikarstwa): O języku polskiej polityki.
17:30 - 18:00 Wiktor i Grażyna Wołkow: Moje Podlasie (prezentacja fotogramów)


Przyroda w obiektywie

18:15 - 19:45

Jan Walencik - filmy z cyklu "Tajemnice przyrody": "Powrót bobra" i "Niepokonany wilk"
Sławomir Wąsik - "Ssaki Polski - w leśnych ostępach".

Sala nr 227 w budynku Instytutu Biologii

10:15 - 11:00

dr Andrzej Zalewski (PAN, Instytut Badania Ssaków w Białowieży): Jak śledzić, by nie płoszyć? Telemetria w badaniach ekologii ssaków drapieżnych.

11:00 - 11:45 dr Wiesław Walankiewicz (Akademia Podlaska, Katedra Zoologii): Białowieska tajga - wczoraj i dziś. A jutro?

Popołudnie z organizacjami proekologicznymi

15:00 - 15:40

Michał Przybysz, Dominik Krupiński (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków OTOP - Grupa Warszawska): Ochrona ptaków terenów podmokłych.

15:45 - 16:25 mgr inż. Mirosław Rzępała (Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny MTOF): Użytki ekologiczne szansą zachowania bioróżnorodności i rozwoju edukacji ekologicznej w każdej gminie.

Zajęcia ćwiczeniowe - Komputer bez tajemnic.

12:00 - 15:00

Wojciech Nabiałek, Jarosław Skarus (Akademia Podlaska, Instytut Informatyki): Komunikacja w sieci Internet. Budynek AP przy ul. Sienkiewicza, sala 103. Powtórzenie zajęć - patrz ŕ program na niedzielę

Szkłem malowane.

12:00 - 16:00

mgr Arkadiusz Michalik, mgr Marek Źródlak (Liceum Rzemiosł Artystycznych, Zespół Szkół Artystycznych nr 31 w Warszawie): Witraże - każdy może to zrobić. sala nr 34 w Instytucie Biologii.

Zostań astronomem!

20:00 - 22:00

dr Andrzej Daniluk (Akademia Podlaska, Katedra Fizyki) - Obserwacje nieba - zajęcia w terenie (zbiórka przed budynkiem przy ul. B. Prusa 12 o godzinie 19:30). Propozycja na niepogodę: Pogadanki o niebie. Aula przy ul. Prusa 12. Przy dużym zainteresowaniu zajęcia zostaną powtórzone w niedzielę - godzina ta sama.


Niedziela, 20.10.2002.

Aula w budynku Instytutu Biologii przy ul. Bolesława Prusa 12

09:15 - 10:00 prof. dr hab. Wacław Zawadowski (Akademia Podlaska, Instytut Matematyki i Fizyki): Matematyka a informatyka.
10:05 - 10:50 dr n. med. Henryk Komoń (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach): Wykorzystanie laparoskopii jako małoinwazyjnej metody leczenia chirurgicznego.
11:00 - 11:45 dr n. med. Michał Skalski (Akademia Medyczna w Warszawie, Klinika Psychiatrii - Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu): Zaburzenia snu.
12:00 - 12:45 dr Maciej Perkowski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach): Polska wobec integracji europejskiej.
12:50 - 13:30 dr Jan Borkowski (Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie): Polityki wspólnotowe Unii Europejskiej.
13:40 - 14:10 prof. dr hab. Piotr Matusak (Dziekan Wydziału Humanistycznego AP, Prezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego) Wręczenie "Złotego Jacka" Nagrody Siedleckiego Towarzystwa Naukowego
14:30 - 15:15 prof. dr hab. Roman Chlebowski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrologii): Kamienie w życiu człowieka.
15:20 - 16:05 dr Franciszek Gryciuk (Akademia Podlaska, Instytut Filologii Polskiej, Członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej): Aparat represyjny wobec wsi polskiej w latach 1949 - 1956.
16:10 - 16:55 ks. dr Grzegorz Stolarski (Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach): Filozoficzne podstawy współczesnych dyskusji na temat człowieka.

Sala nr 227 w budynku Instytutu Biologii

12: 00 - 12:45

mgr sztuki Zofia Sidorczuk - Andrzejewska (Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego - Delegatura w Siedlcach, Podlaski Zespół Szkół Artystycznych w Siedlcach): Nekropolie Ziemi Siedleckiej.

12:50 - 13:30 mgr inż. arch. Bożena Kosieradzka (Autorska Pracownia Architektury K2, Kosieradzka & Kosieradzki, Podlaski Zespół Szkół Artystycznych w Siedlcach): Style w architekturze Siedlec.

Zajęcia ćwiczeniowe - Komputer bez tajemnic

11:00 - 14:00 Wojciech Nabiałek, Jarosław Skarus (Akademia Podlaska, Instytut Informatyki): Komunikacja w sieci Internet. Budynek AP przy ul. Sienkiewicza, sala 103.

Szkłem malowane

10:00 - 13:00 mgr Arkadiusz Michalik, mgr Marek Źródlak (Liceum Rzemiosł Artystycznych, Zespół Szkół Artystycznych nr 31 w Warszawie): Witraże - każdy może to zrobić. sala nr 34 Instytut Biologii.

Łamanie głowy - zajęcia dla ambitnych i uzdolnionych matematycznie.

10:00 - 13:00 dr Andrzej Chmura i członkowie Koła Naukowego Matematyków (Akademia Podlaska, Instytut Matematyki i Fizyki): Spróbuj rozwiązać!

Zostań astronomem!

20:00 - 22:00 dr Andrzej Daniluk (Akademia Podlaska, Katedra Fizyki) - Obserwacje nieba - zajęcia w terenie (zbiórka przed budynkiem przy ul. B. Prusa 12 o godz. 19:45). Propozycja na niepogodę: Pogadanki o niebie. Aula przy ul. Prusa 12. Powtórzenie zajęć z soboty (w przypadku dużego zainteresowania).

Wystawy IV Festiwalu Nauki w Siedlcach

  • prof. dr hab. Janusz Maciej Hereźniak (Uniwersytet Łódzki, Katedra Botaniki): Wystawa fotografii pt. "Przyroda". Galeria w budynku Akademii Podlaskiej przy ul. Sienkiewicza.
  • Prace plastyczne uczniów Podlaskiego Zespołu Szkół Artystycznych pt. "Dobra perspektywa". Komisarz wystawy: mgr arch. Małgorzata Szczęśniak
  • mgr Roman Sikorski (Akademia Podlaska, Zakład Botaniki): Rzadkie i chronione rośliny Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Przez cały czas trwania IV Festiwalu Nauki w Siedlcach czynna będzie kawiarenka festiwalowa, jako miejsce do naukowych dyskusji i spotkań.

Spotkajmy się na festiwalu!

Festiwal nauki w internecie:
Siedlce: http://www.ap.siedlce.pl / aktualności
Warszawa: http://www.icm.edu.pl/festiwal

Koncepcja programu i koordynacja: dr Ryszard Kowalski


 

       


 

 

 
 
   


Organizatorzy:

 
     
pion czarny uph  logo mazovia
 
 
 
 

 


Partnerzy:

       
Logo FN Couleur