XIII edycja Festiwalu Nauki i Sztuki


Las jest świątynią przyrody. Chroń go! Prof. Władysław Szafer


Zakończył się trzynasty Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach. W tegorocznej edycji tej imprezy, przygotowanej przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny we współpracy z Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą i kilkoma innymi partnerami, można było wysłuchać ponad 50 różnych wykładów, uczestniczyć w kilku spotkaniach warsztatowych, przeprowadzić doświadczenia, obejrzeć ciekawe wystawy, spotkać się „oko w oko” z profesorem i podyskutować na interesujące tematy. Pierwszą część festiwalu zdominowała tematyka leśna i nie było to przypadkowe, ponieważ ten rok został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Lasów. Na wykładach można było posłuchać o wynikach badań naukowych prowadzonych w najpiękniejszych i najbardziej naturalnych polskich lasach białowieskich i bieszczadzkich. Mówiono między innymi o dzięciołach Puszczy Białowieskiej, oddziaływaniu promieniowania Ziemi na drzewa, wielkich karpackich drapieżnikach, różnorodności grzybów i mikoryzie. Sporo czasu poświęcono na omówienie zagadnień społecznych, etycznych, edukacyjnych i kulturowych w leśnym aspekcie. Spotkanie przy ognisku na ścieżce edukacji przyrodniczo-leśnej „Lipniak”, wspólne śpiewanie piosenek z lasem w tytule, przy gitarowym akompaniamencie leśników z Nadleśnictwa Siedlce, było szczególną atrakcją festiwalowego programu. Świetni wykładowcy z wyższych uczelni, naukowych instytutów i ośrodków edukacyjnych, między innymi  z Białowieży, Kórnika, Turwi, Sękocina, Gołuchowa, Siedlec, RDLP z Warszawy i Krosna, ciekawe tematy, miła atmosfera, zadawalająca frekwencja na większości zaplanowanych zajęć, cieszą organizatorów festiwalu. Dużą atrakcją były warsztaty plastyczne zatytułowane „Gliniany las”. Młodzi artyści pod okiem profesjonalnych nauczycieli plastyki i znawców ekologii lepili z gliny leśną rzeczywistość. Wyschnięte i pomalowane prace wyeksponowano na specjalnej wystawie w dniu kończącym świętowanie nauki w Siedlcach. Z lasem związane były tematycznie trzy konkursy: „Leśni soliści”, „Wypatrzone w leśnej kniei” i „Strofy pachnące żywicą”. W czasie trwania festiwalu uhonorowano laureatów i osoby wyróżnione wartościowymi książkami i dyplomami. Stałym akcentem siedleckiego Festiwalu Nauki i Sztuki jest wręczanie Medali Polskiej Niezapominajki za społecznie prowadzone prace dla dobra przyrodniczego środowiska. W tym roku, w nietypowej jesiennej porze, w Siedlcach zakwitło 10 niezapominajek, ponieważ tylu osobom i instytucjom kapituła przyznała to wyróżnienie. Była to już IX edycja tego medalu. 

XIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach


Wystaw było wiele
Wśród różnych wystaw warto wspomnieć o tej przygotowanej przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych pt. „Lasy dla ludzi”. Pięknie prezentowały się fotografie na wystawie „Ptaki lasu”, którą przygotował Pan Krzysztof Foryszewski. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa „Grzyby Białowieskiej Puszczy”, którą zawdzięczamy głównie Pani dr Annie Kujawie ze Stacji Badawczej w Turwi, z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. W przygotowaniu dzielnie jej pomagała Pani dr Lidia Borkowska z Zakładu Botaniki w Instytucie Biologii UPH w Siedlcach wraz ze studentami Naukowego Koła Ekologów „Ciconia”.

XIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach


Jedną z wystaw poświęcono irysom, pięknym i symbolicznym roślinom ozdobnym. Jej autorem był wcześniej wspomniany Krzysztof Foryszewski. Wernisaż tej wystawy był początkiem „irysowego spotkania”, któremu patronowała Pani Danuta Giewartowska, wielka miłośniczka sztuki i irysów. W ramach festiwalu odbyła się promocja jej książki pt.” Irysy w przyrodzie, sztuce i kulturze”. W tej części festiwalu interesująco o symbolicznej mowie kwiatów mówiła Pani dr Halina Galera z UW.

XIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach


Z przyrodniczą częścią festiwalu związany był także program zatytułowany „Weź przyrodę pod parasol”. Jego istotą jest upowszechnianie pro środowiskowych postaw w codziennym życiu. Wiele osób opuściło sale wykładowe z estetyczną bawełnianą torbą na zakupy. Życzyliśmy im udanych zakupów bez folii.
W drugiej części Festiwalu, królowały nauki ścisłe i medyczne. Skupiono się szczególnie na tematyce promieniowania i promieniotwórczości, aby uczcić 100 rocznicę otrzymania nagrody Nobla przez naszą wielką rodaczkę Marię Skłodowską-Curie i ogłoszony z tej okazji Międzynarodowy Rok Chemii. Wykłady prowadzili miedzy innymi naukowcy reprezentujący Polskie Towarzystwo Chemiczne i Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych. O chemii i fizyce mówiono także na zajęciach festiwalowego Uniwersytetu Dziecięcego. W tej części festiwalu odbyło się wiele ćwiczeń i wykonywano interesujące doświadczenia – to najbardziej lubi festiwalowa publiczność niezależnie od wieku.
Koncert kwartetu smyczkowego „Aleksandria” był ostatnim i bardzo pięknym akcentem tej edycji festiwalu.

XIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach


W krótkim podsumowaniu trudno opisać wszystko to, co wydarzyło się w czasie festiwalowych dni, dlatego z bogatego programu wybrano i wspomniano tylko o kilku elementach, nie wartościując, że były one najlepsze. Organizatorzy dokładali starań, aby wszystkie punkty bogatego programu imprezy wykonane zostały na wysokim poziomie merytorycznym. Czy sprostano temu zadaniu, może ocenić jedynie festiwalowa publiczność – organizatorom nie wypada.

XIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach


Wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w zorganizowanie festiwalu, honorowym i medialnym patronom, sponsorom: Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mazowieckiej Spółce Gazownictwa S-ka z.o.o , Drukarni Iwonex, Prezydentowi Miasta Siedlce, a także wspaniałej festiwalowej publiczności składam serdeczne podziękowanie.                                                                                                     

Ryszard Kowalski
Instytut Biologii na Wydziale Przyrodniczym UPH

Zobacz również:
- Fotogaleria XIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansował XIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach w kwocie 35980 zł. Dziękujemy.

 

 

Lista laureatów Medalu Polskiej Niezapominajki, IX edycja, 2011


Lp.

Imię i nazwisko

Kategoria

Rekomendacja

1.

Tomasz Borecki

Edukacja, nauka

Nadleśnictwo Siedlce

2.

Honorata Waszkiewicz

Edukacja

Roman Muranyi

3.

Stefania i Jerzy Wiesław Hęciakowie

Ochrona przyrody, edukacja

Polski Klub Ekologiczny i Kapituła Medalu Polskiej Niezapominajki

4.

Henryk Balcer

Ochrona lasów

Marszałek Województwa Mazowieckiego

5.

Tomasz Nowak

Edukacja, nauka

Ekonatura

6.

Magdalena Fikus

Popularyzacja wiedzy

Kapituła Medalu Polskiej Niezapominajki

7.

Magdalena Piesio

Edukacja

Nadbużański Park Krajobrazowy

8.

Zespół Szkół w Krypach

Edukacja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Oddział Terenowy w Siedlcach

9.

Gmina Narewka

Inwestycje pro środowiskowe, gospodarność i przedsiębiorczość

Kapituła Medalu Polskiej Niezapominajki

10

Beata Walas

Edukacja

Kapituła Medalu Polskiej Niezapominajki

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 26 września 2011 r. zostały ocenione prace nadesłane na konkursy fotograficzny i graficzny związane z XIII Festiwalem Nauki i Sztuki w Siedlcach.  Poniżej podajemy wyniki konkursowej rywalizacji. Zwycięzcom gratulujemy, a pokonanych zachęcamy do dalszej twórczej pracy, która w przyszłości może zaowocować tytułem laureata.  Wszystkim serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszymi konkursami i zapraszamy do uczestnictwa w Festiwalu. Z pozdrowieniem. Ryszard Kowalski

Konkurs „Leśni soliści”
Nagrody:

1. Dmowski Dorian
2. Pierzchanowska Magda
3. Tuszyńska Dominika
Wyróżnienia:

Brzoska Aleksandra, Gajowniczek Natalia, Gąsiorowska Karolina, Janocha Paulina, Kądziela Martyna, Kogut Maliszewska Zofia, Paska Dawid, Smuniewska Agata, Stańczuk Marlena, Tabor Paulina, Tomasik Katarzyna, Wilbik Justyna
Konkurs „Wypatrzone w leśnej kniei”


Nagrody:
1. Biaduń Agnieszka
2. Sulik Anita
3. Szymańska Jadwiga
Wyróżnienia:
Gajowniczek Katarzyna, Gąsior Adam, Krzymowska Magdalena , Krzymowska Milena, Mućko Aneta, Oklesińska Paulina, Ostrowska Aleksandra, Semeniuk Justyna, Steć Ewelina, Sulik Patrycja, Szymański Mieczysław, Żmijewski Damian


Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 29 września 2011 r. zostały ocenione prace nadesłane na konkurs poetycki „Strofy pachnące żywicą” związany z XIII Festiwalem Nauki i Sztuki w Siedlcach.  Poniżej podajemy wyniki konkursowej rywalizacji. Zwycięzcom gratulujemy, a pokonanych zachęcamy do dalszej twórczej pracy, która w przyszłości może zaowocować tytułem laureata.  Wszystkim serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszymi konkursami i zapraszamy do uczestnictwa w Festiwalu. Wręczenie nagród i wyróżnień jest zaplanowane na 7 października na godzinę 14:30. Warto być jednak z nami wcześniej, aby posłuchać ciekawych wykładów i obejrzeć interesujące wystawy. Z pozdrowieniem. Ryszard Kowalski

Wiersze nagrodzone:
1 miejsce: Regina Świtoń
2 miejsce: Tadeusz Charmuszko
3 miejsce: Joanna Barcińska

Wiersze wyróżnione:
1.Artur Kozłowski
2.Krystyna Gudel
3.Justyna Paulina Kołodziejczuk
4.Monika Pełka
5.Katarzyna Szadkowska
6.Janina Puchalska-Ryniejska
7.Halina Herbszt
8.Joanna Milewska
9.Patrycja Sulik
10.Anita Sulik
11.Karolina Kowalska
12.Adelina Konik

UWAGA: Program dostępny również w pliku DOC oraz PDF


6 października (czwartek)
Festiwalowe spotkanie ze sztuką
Pałac Ogińskich, Sala Senatu UPH, ul. Stanisława Konarskiego 2
Osoba prowadząca spotkanie: mgr Dorota Pikula, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach

15.30-17.00 mgr sztuki Alicja Senon Llopis,  doktorantka na Wydziale Komunikacji Audiowizualnej, Dokumentacji i Historii Sztuki w programie „Konserwatorstwo, Muzeologia i Kultura Współczesna”, San Carlos - Uniwersytet i Politechnika w Walencji (UPV):  Sztuka Hiszpańska XX wieku.

17.15-18.00 dr Hanna Mańkowska-Pliszka, UPH, Instytut Biologii, dr Lucyna Dołowska-Żabka, UPH, Studium Turystyki i Rekreacji na Wydziale Przyrodniczym: Funeralia – zwyczaje pogrzebowe
w Polsce i na świecie.

 

7 października (piątek)
Międzynarodowy Rok Lasów 2011 – część I
Aula Instytutu Biologii na Wydziale Przyrodniczym UPH,
ul. Bolesława Prusa 12

Blok tematyczny przygotowany we współpracy z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych w Warszawie, Centrum Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska, Nadleśnictwem Siedlce oraz Ligą Ochrony Przyrody.
Osoba prowadząca spotkanie: Ewelina Sadowska, studentka biologii. 
9.00-9.30 mgr sztuki Alicja Senon Llopis,  doktorantka na Wydziale Komunikacji Audiowizualnej, Dokumentacji i Historii Sztuki w programie „Konserwatorstwo, Muzeologia i Kultura Współczesna”, San Carlos - Uniwersytet i Politechnika w Walencji (UPV):  Dziedzictwo naturalne Hiszpanii.
9.45-10.30 dr hab. Wiesław Walankiewicz, prof. UPH, Instytut Biologii: Dzięcioły Puszczy Białowieskiej.
10.45-11.30 prof. dr hab. Andrzej Kolk,  Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie: Oddziaływanie promieniowania Ziemi na  drzewa.
11.30-12.00 przerwa
12.00-12.45 dr Tomasz Leski, Instytut Dendrologii PAN, Pracownia Badania Mikoryz: Dlaczego po grzyby idziemy do lasu? – czyli o mikoryzie.
13.00-13.30 ks. kan. Wiktor Ojrzyński, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Warszawie, duszpasterz leśników w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie: Etos zawodu leśnika polskiego.
13.30-14.00 Edukacja przyrodnicza w Lasach Państwowych. Prezentacja przygotowana przez przedstawicieli Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
14.00-14.30 mgr inż. Zdzisław Szkiruć, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego: Lasy Białowieży. Prezentacja Białowieskiego Parku Narodowego.
14.30-15.00 Wręczenie nagród w festiwalowych konkursach.
                                       
Wystawy i stoiska towarzyszące wykładom – Instytut Biologii na Wydziale Przyrodniczym UPH:
- „Grzyby Białowieskiej Puszczy” - dr Anna Kujawa, dr Lidia Borkowska i studenci z Koła Naukowego Ekologów „Ciconia”.
Sala 38.
- Galeria zdjęć wyróżnionych w konkursie fotograficznym Lasów Państwowych. Aula.
- „Lasy dla ludzi” – wystawa przygotowana przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Hol.
- Wystawa figur drewnianych o tematyce leśnej. Hol.
- Wystawa „Ptaki lasu” w obiektywie Krzysztofa Foryszewskiego. Klub.
- Stoisko promocyjne przygotowane przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie. Klub.
- Stoisko z książkami o tematyce przyrodniczo-leśnej przygotowane przez Bibliotekę Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach. Klub.


„Literatura małych ojczyzn”blok tematyczny przygotowany przez pracowników naukowych Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Humanistycznym UPH.
Sala Biała Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Kazimierza Pułaskiego 6

Osoba prowadząca spotkanie: dr Andrzej Borkowski.
15.30-15.50 dr Renata Tarasiuk: Małe ojczyzny Czesława Miłosza, Juliana Stryjkowskiego i Stanisława Vincenza.
15.50-16.10 dr Andrzej Borkowski: Podlasie i Mazowsze w twórczości poetów siedleckich.
16.30-16.50 dr Ewa Borkowska: Regionalia w twórczości Wojciecha Bąka.
16.50-17.10 mgr Artur Ziontek: Michał Kazimierz Ogiński
w Siedlcach i o Siedlcach.

Festiwalowe spotkania z historią – część I
Rok Kolbiański 2011
(1941-2011 70 rocznica męczeńskiej śmierci Ojca Maksymiliana Marii Kolbego)

Kościół pw. Ducha Świętego w Siedlcach, ul. Brzeska 37
18.00 Msza św. pod przewodnictwem o. Stanisława Marii Piętki OFMConv, gwardiana klasztoru i kustosza sanktuarium w Niepokalanowie.
Po Mszy św. konferencja nt. „Ślad na Ziemi. Św. Maksymilian Maria Kolbe – modlitwa i czyn”.

8 października (sobota)
Międzynarodowy Rok Lasów 2011 – część II
Aula Instytutu Biologii na Wydziale Przyrodniczym UPH,
ul. Bolesława Prusa 12

Osoba prowadząca spotkanie: Ewelina Sadowska, studentka biologii.
10.00-10.45 dr Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie: Lasy Bieszczadów jako ostoja wielkich drapieżników.
10.50-11.20 Adrian Wiśniowski – leśnik z Bieszczadów, zdobywca wielu nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i międzynarodowych: I miejsce w XXXI Międzynarodowym Konkursie Krasomówczym w Golubiu-Dobrzyniu (2002), I miejsce w konkursie „Bajarze z Leśnej Polany” (2008), nominowany do tytułu Mistrz Mowy Polskiej 2011: Gawędy o przyrodzie Bieszczadów „Rykowisko”, „Czatownia”, „Wilcze prawo”.
11.40-12.25 dr Anna Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Stacja Badawcza w Turwi: Grzyby – ubożejące królestwo.
12.30-13.00 mgr inż. Jerzy Osiak, z-ca nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlce: Kulturotwórcza rola lasu.

Sztuka inspirowana naturą! Warsztaty rzeźbiarskie – część I
Instytut Biologii, sala nr 34,  ul. Bolesława Prusa 12
10.00-12.00 oraz 12.00-14.00 Zajęcia plastyczne poświęcone mieszkańcom i przestrzennej strukturze lasu „Gliniany las”
Część I. Lepimy i rzeźbimy w glinie.

Przygotowanie i prowadzenie: dr Maria Obrębska, mgr Katarzyna Buzuk, mgr Izabela Mazurek, mgr Olga Szynkarczyk.
Zajęcia prowadzone będą w dwóch 15-osobowych grupach dla uczniów szkoły podstawowej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zachęcamy do wcześniejszych zgłoszeń telefonicznych 25 6431206. Kontynuacja zajęć 15 października.

„Nie z książek lecz z dębów i buków wiedzę czerpać należy!” – Jan Amos Komeński. Festiwalowe zajęcia
w terenie.

14.00-17.00 Zajęcia terenowe na ścieżce edukacji przyrodniczo-leśnej „Lipniak”, przygotowane przez Nadleśnictwo Siedlce. Ognisko, poczęstunek, śpiewanie piosenek z lasem w tytule „Zaśpiewaj z nadleśniczym”.
(Osoby, które chciałyby skorzystać ze zorganizowanego wyjazdu autokarem, powinny zarezerwować miejsca telefonicznie do 30 września 2011 pod telefonem 25 6431201, w godz. 8.00 do 15.00. Liczba miejsc ograniczona. Podstawienie autobusów o 13.30 na parkingu przy ul. Eugeniusza Wiszniewskiego, obok  Nowego Kina. Zapewniamy powrót około godz. 17.00).

Festiwalowe spotkania z historią – część II
Sala audiowizualna Muzeum Regionalnego w Siedlcach,
ul. Józefa Piłsudskiego 1

17.00-17.30 mgr Sławomir Kordaczuk, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach: Kolekcja szklanych negatywów Adolfa Ganiewskiego (Gancwola) w zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
17.45-18.30 Uroczystość wręczenia Nagród Złotego Jacka.

 

14 października (piątek)
2011 – Międzynarodowy Rok Chemii i Marii Skłodowskiej-Curie – część I
Pałac Ogińskich, Sala Senatu UPH, ul. Stanisława Konarskiego 2, godz. 9.30-16.00

III Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa
nt. „Promieniowanie  jako wyzwanie, szansa i zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnego człowieka”,
przygotowana przez Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. Prof. Kazimierza Bogdańskiego (TCBPB).
Honorowy Przewodniczący Konferencji – prof. dr hab. Mieczysław Foryś

9.30-9.45 Otwarcie konferencji

 • J.M. Rektor UPH
 • Dyrektor TCBPB

9.45-10.05  prof. zw. dr hab. Janusz Pala, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie: Znaczenie odkryć Marii Skłodowskiej-Curie w perspektywie historycznej i współcześnie. Referat okolicznościowy.
10.05-10.25 prof. dr hab. Marian Kopczewski, Politechnika Koszalińska:  Promieniowanie a bezpieczeństwo człowieka. Referat wprowadzający.
10.25-10.45 dyskusja
10.45-11.00 przerwa

 

SESJA I: PROMIENIOWANIE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA

11.00-11.20 prof. zw. dr hab. Alfreda Padzik-Graczyk, Wojskowa Akademia Techniczna: Metoda fotodynamiczna w diagnostyce
i terapii chorób nowotworowych.
 
11.20-11.40 dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. UPH, Instytut Chemii: Synergia węglowo-jądrowa dla bezemisyjnej produkcji paliw ciekłych i gazowych.
11.40-12.00 dr hab. Elżbieta Królak, prof. UPH, Instytut Biologii,
dr Jadwiga Karwowska,
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie: Skażenie promieniotwórcze w okolicy Siedlec 25 lat po awarii reaktora jądrowego w Czarnobylu.
12.00-12.20 dr Agnieszka Gil-Świderska, Instytut Matematyki
i Fizyki UPH: Czy Słońce nam zagraża?
12.20-12.40 dr hab. Krzysztof Wojciechowski, prof. UPH, Instytut Chemii: Postawy studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wobec energetyki jądrowej.
12.40-13.00  dyskusja  
13.00-14.00  przerwa

SESJA II: HOMOELECTRONICUS  JAKO  PARADYGMAT  CZŁOWIEKA                                                      
14.00-14.20prof. zw. dr hab. Janusz Sławiński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Instytut Ekotechnologii: Włodzimierza Sedlaka „Teologia  światła …” w świetle osiągnięć nauk przyrodniczych.
14.20-14.40dr Adam Adamski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Psychologii na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
w Cieszynie: Homoelectronicus jako nowa rzeczywistość
w psychologii.

14.40-15.00dr Andrzej W. Świderski, UPH, Instytut Pedagogiki: Bezpieczeństwo ekologiczne człowieka w aspekcie  bioelektroniki Włodzimierza Sedlaka.
15.00-15.20 Krzysztof Tomasik, Vita-Medica w Siedlcach: Medycyna energoinformacyjna, czyli   o  dobrej energii dla człowieka.
15.20-16:00 dyskusja
16.00 podsumowanie i zamknięcie konferencji.

 

2011 - Międzynarodowy Rok Chemii i Marii Skłodowskiej-Curie – część II
Sale wykładowe i pracownie w budynku Wydziału Nauk Ścisłych UPH przy ul. 3-go Maja 54

Wykłady dla młodzieży i dorosłych – sala wykładowa 27 w Instytucie Chemii

Część I. Sesja Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych - Oddział Siedlecki
9.00-9.45 dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. UPH, Instytut Chemii: Synergia węglowo-jądrowa dla bezemisyjnej produkcji paliw ciekłych i gazowych.
10.00-10.45 dr hab. Krzysztof Wojciechowski, prof. UPH, Instytut Chemii: Energetyka jądrowa – historia czy przyszłość?
11.00-11.45 dr Krzysztof Pachocki, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny: Podobieństwa i różnice
w podejściu do ochrony przed promieniowaniem jonizującym i elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym.

Część II. Sesja Polskiego Towarzystwa Chemicznego
12.00-12.45 dr Danuta Kroczewska, UPH, Instytut Chemii: Grzyby, jabłka, chleb i melanocyty człowieka. Chemia opalania.
13.00-13.45 dr hab. Teodozja Lipińska, prof. UPH, Instytut Chemii: Alternatywne i odnawialne źródła energii.
14.00-14.45 dr hab. Robert Kawęcki, prof. UPH, Instytut Chemii: Gimnastyka spinów – NMR. Po wykładzie pokazy w pracowni NMR.

Pracownia 217 w Instytucie Chemii
9.00-14.00 Eksperymenty chemiczne dla młodzieży licealnej. Bez zapisów – rotacja osób.

Festiwalowy Uniwersytet Dzieci

Sala wykładowa 303 w Instytucie Matematyki i Fizyki

 

mgr Marcin Paweł Sadowski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych:
10.30-11.15 Na ścieżkach fizyki (wykład z pokazami i eksperymentami).
11.15-11.30 przerwa
11.30-12.15 Spotkanie z energetyką jądrową.
Bez zapisów zapraszamy dzieci uczęszczające na zajęcia  „Uniwersytetu Dzieci” w UPH. Dla chętnych spoza tej grupy obowiązują zapisy telefoniczne 25 6431201. Liczba miejsc ograniczona!

Pracownia 215 w Instytucie Chemii
12.30-15.00  Eksperymenty chemiczne dla dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjalistów. Bez zapisów – rotacja osób.

 

15 października (sobota)
2011 - Międzynarodowy Rok Chemii i Marii Skłodowskiej-Curie – część III
Sale wykładowe i pracownie w budynku Wydziału Nauk Ścisłych przy ul. 3-go Maja 54

Wykłady dla młodzieży i dorosłych – sala wykładowa 27
w Instytucie Chemii.

10.00-10.45 dr hab. Teodozja Lipińska, prof. UPH, Instytut Chemii: Skąd biorą się leki? Chinina, aspiryna, penicylina, insulina.
11.00-11.45  dr hab. Danuta Ossowska-Chruściel, prof. UPH, Instytut Chemii: Pozytywne i negatywne aspekty dodatków do żywności.
12.00-12.45  Jacek Paluszkiewicz, Zakład Utylizacji Odpadów
w Siedlcach: Problemy z segregacją odpadów.

Pracownia 215 w Instytucie Chemii
11.00-15.00 - Eksperymenty chemiczne dla dzieci i gimnazjalistów. Bez zapisów – rotacja osób.

Pracownia 217 w Instytucie Chemii
11.00-15.00 - Eksperymenty chemiczne dla młodzieży licealnej.
Bez zapisów – rotacja osób.

 

Wykłady dla „zaawansowanych” (młodzieży i dorosłych)
Sala wykładowa nr 3 w Instytucie Informatyki
10.30-11.15  mgr inż. Sławomir Miernicki, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej: Promieniotwórczość wokół nas.
11.30-12.15  Marta Nesteruk, Stowarzyszenie Popularyzatorów Idei Naukowych SPIN, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski: Promieniowanie jonizujące - jak się przed nim chronić i jak z niego korzystać?
12.30-13.15 Konrad Paweł Nesteruk, Stowarzyszenie Popularyzatorów Idei Naukowych SPIN, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski: Teoria pomiaru jako fundament i wprowadzenie do mechaniki kwantowej.

Sala seminaryjna nr 312 w Instytucie Matematyki i Fizyki
11.00-15:00 dr Agnieszka Prusińska i studenci z Koła Naukowego Studentów Matematyki, Instytut Matematyki i Fizyki UPH: Teoria gier w praktyce (zastosowanie systemu dwójkowego do opracowania strategii wygrywającej do gry skończonej z pełną informacją, jaką jest NIM). 

 Promieniotwórczość w onkologii
Konferencja naukowo-historyczna przygotowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą
w Siedlcach, dla uczczenia pamięci Marii Skłodowskiej-Curie.

Aula wykładowa, III piętro, ul. Sokołowska 161

11.00-11.10 prof. dr hab. Mieczysław Szostek – otwarcie konferencji.
11.10-11.40 prof. dr hab. Andrzej Kułakowski, organizator i wieloletni dyrektor Instytutu Onkologii w Warszawie:  Wkład Marii Skłodowskiej-Curie w rozwój onkologii.
11.40-12.05 dr n. med. Tadeusz Tobiasz, ordynator Oddziału Onkologicznego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach: Postępy w diagnostyce i terapii chorób onkologicznych w regionie siedleckim.
12.05-12.30 dyskusja
12.30 Spotkanie przy kawie z władzami uczelni i organizatorami konferencji.

 Irysy – moja pasja!
Festiwalowe spotkanie pod honorowym patronatem pani Danuty Giewartowskiej, wielkiej miłośniczki irysów i sztuki, autorki książki „Irysy – antologia”
Biblioteka Główna UPH, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 9, hol na parterze i aula 101

Przygotowanie i prowadzenie: dr Maria Obrębska, mgr Alicja Leszkowicz
15.30-16.00 Krzysztof Foryszewski, Irysowe piękności. Wernisaż wystawy fotograficznej przygotowanej przez Magdalenę Chromińską, Ewę Kozarską i Annę Mielczarek z Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UPH.
16.00-16:45 dr Halina Galera, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UW: Róża Saronu, lilia dolin – symboliczna mowa kwiatów.
17.00-18.00 Danuta Giewartowska: Dlaczego irysy? Spotkanie autorskie.

Panel pisarek pt. „Rzeczpospolita Babska Literkami Pisana… czyli trup w szafie”
Scena teatralna Centrum Kultury i Sztuki, ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 31. Rozpoczęcie o 15.00
Przygotowanie i prowadzenie – red. Mariola Zaczyńska, Tygodnik Siedlecki
Festiwalowe spotkanie pisarek z różnych stron Polski, z różnym dorobkiem i uprawiających różne gatunki literackie. Przyjadą do nas m.in. z: Gdańska, Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Gniezna.
„Trup w szafie” tylko z pozoru nawiązuje do niezawodnego chwytu z powieści kryminalnej. Trupem w szafie jest nie tylko mocno sponiewierany denat wciśnięty pod stare łachy. Trupem w szafie bywają bowiem stare tajemnice, głęboko skrywane urazy i tzw. niezałatwione sprawy, które kobiety z właściwym sobie uporem, wdziękiem i intuicją wyciągają na światło dzienne. Są w tym, co tu dużo mówić, mistrzyniami!
Tematy spotkania:
1. Debiuty, czyli droga przez mękę. Praktyczne porady dla piszących do szuflady oraz prawdy i mity o statusie pisarzy w Polsce. Wśród uczestniczek są pisarki z dużym dorobkiem literackim, jak też debiutantki. Są panie, które debiutowały w bardzo młodym wieku, jak też panie debiutujące na emeryturze. Przy temacie tym warto też poruszyć kulisy rynku wydawniczego: kłopoty z dystrybucją, nierzetelność niektórych wydawnictw, zarobki pisarzy w Polsce i na rynkach zachodnich. To prawdy i mity o statusie pisarzy w Polsce.
2. Jak tworzy się powieść? – krótki przepis.
- Pomysłobranie: skąd i jak?
- Inspiracje: muzyka, sztuka, wino, śpiew?
- Postacie: konstrukcje literackie czy brane z życia? Za ich wiedzą, czy bez?
- Prywatność bohaterów i wątki osobiste: jak je przemycać, jak ukryć, czy się wystrzegać?
- Happy end, czy bad end? Co bardziej zainteresuje czytelnika?
3. Zabawa kryminalna – instruktaż literackich morderstw.
- Czy kobiety lubią krwawe jatki, czyli słówko o babskim kryminale.
4. Literatura kobieca – gatunek czy zjawisko?
- Literackie bohaterki: zawsze piękne, młode i bogate?
- Bez miłości nie ma babskiej powieści?
5. Książka i film – pisarki i scenarzystki.
- Ekranizacje: trudno o udane?
6. Literatura dziecięca i młodzieżowa – największy rynek lecz „niepoważny” pisarz?
7. Agent literacki: rola, potrzeba, możliwości.
8. Prawdziwa cnota krytyki się nie boi, czyli krytyka literacka.
Uczestniczki panelu zapraszające na spotkanie:
Mariola Zaczyńska - „Gonić króliczka”, „Jak to robią twardzielki”,
Agnieszka Lingas-Łoniewska - „Szósty”, „Bez przebaczenia”,  „Zakręty losu”,
Agnieszka Podolecka - „Za głosem sangomy”, „Żar Sahelu”,
Lucyna Olejniczak - „Wypadek przy ulicy Starowiślnej”,  „Dagerotyp”, „Tajemnica Chopina”,
Maria Ulatowska - „Sosnowe dziedzictwo”,  „Pensjonat Sosnówka”, „Domek nad morzem”
Manula Kalicka - „Tata, one i ja”,  „Wirtualne zauroczenie”, „Rembrandt wojna i dziewczyna z kabaretu”, „Szczęście za progiem”,  „Gdzie jest głowa Emily Kaye?”,
Anna Fryczkowska - „Straszne historie o otyłości i pożądaniu”, „Trafiona zatopiona”, „Kobieta bez twarzy”,
Magdalena Witkiewicz - „Milaczek”,  „Panny roztropne”,
Anna Rybkowska - „Nell”, „Jednym tchem”,
Inka Dowlasz - „O mamie Weronice”,  „Ślepa wróżka”-  scenarzystka, reżyser,
Małgorzata Sobieszczańska – scenarzystka,
Beata Andrzejczuk – „Pamiętniki nastolatki”, „Tatusiada”, „Tajemnica”,
Agnieszka Gil – „Dziki szczaw”, cykl około literacki „GILgotki czyli Agnieszka Gil zaprasza”,
Anna Zgierun-Łacina – „Inwazja wirusów”, „Wielki napad”, „Czynnik miłości”, „Sześć Dominika”, „Kradzione róże”,
Justyna Szachowicz-Sempruch – krytyk literacki, 
Joanna Jodełka – „Polichromia”,  „Grzechotka”,
Magdalena Zimniak – „Willa”.
Hanna Cygler – „Tryb warunkowy”, „Czas zamknięty”, „Dobre geny” i in.

Sztuka inspirowana naturą! Warsztaty rzeźbiarskie –
część II

Instytut Biologii, sala nr 38,  ul. Bolesława Prusa 12
10.00-12.00 Zajęcia plastyczne poświęcone mieszkańcom i przestrzennej strukturze lasu „Gliniany las” Część II. Pomaluj co ulepiłaś/ulepiłeś! Przygotowanie i prowadzenie: dr Maria Obrębska, mgr Katarzyna Buzuk, mgr Izabela Mazurek, mgr Olga Szynkarczyk.
Zajęcia są kontynuacją warsztatów rzeźbiarskich rozpoczętych
8 października.

 

16 października (niedziela)
Międzynarodowy Rok Lasów 2011 – część III
Sala widowiskowa „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Henryka Sienkiewicza 63

14.00-15.00 prof. dr hab. Tomasz Borecki, Zakład Urządzania Lasu na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, doradca społeczny Prezydenta RP, dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha: Las a człowiek.

15.00-15.15 mgr inż. Wojciech Fonder, dyrektor RDLP w Warszawie, mgr inż. Beata Zeller, v-ce dyrektor RDLP ds. gospodarki leśnej: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie - wczoraj, dziś, jutro.

15.15-15.45 Wręczenie Medali Polskiej Niezapominajki, wyróżnienia dla osób i podmiotów współpracujących
z Nadleśnictwem Siedlce.

15.45-16.00 przerwa
16.00-17.00    Koncert Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria”.
Koncert dedykowany jest wszystkim osobom, dzięki którym zorganizowany został XIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach, a w szczególności jest wyrazem wdzięczności dla honorowych patronów, sponsorów, gości, wykładowców i wspaniałej festiwalowej publiczności. Wstęp wolny.
Sztuka inspirowana naturą! Część III
Hol przed salą widowiskową „Podlasie”.
Prezentacja prac rzeźbiarskich z zajęć warsztatowych pt. „Gliniany las”.

 

Uprzejmie informujemy, że:
W czasie trwania festiwalu  można skorzystać z kawiarenki festiwalowej, w której będą prowadzone naukowe dyskusje na spotkaniach „oko w oko z profesorem”, przed i po wygłoszonych wykładach. Klub w Instytucie Biologii. ul. Bolesława Prusa 12.
W tej edycji festiwalu będzie realizowany także projekt pt.  „Weź przyrodę pod parasol!  promujący prośrodowiskowe postawy społeczeństwa dla uczczenia „Międzynarodowego Roku Lasów  – 2011”.

Patroni i Komitet Honorowy Festiwalu

 1. J.E. Biskup Siedlecki  -  Ks. Zbigniew Kiernikowski.
 2. J.E. Biskup Drohiczyński - Ks. Antoni  Pacyfik Dydycz.
 3. J.E Biskup Łowicki     -  Ks. Józef Zawitkowski.
 4. Posłanka na Sejm RP  -  Pani Stanisława Prządka.
 5. Poseł na Sejm RP        - Pan Krzysztof Tchórzewski.
 6. Poseł na Sejm RP        -  Pan Krzysztof Wawrzyniec Borkowski.
 7. Poseł na Sejm RP, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi           - Pan Marek Sawicki.
 8. Przewodnicząca Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN - Pani Prof. Magdalena Fikus.
 9. Wojewoda Mazowiecki - Pan Jacek Kozłowski.
 10. Marszałek Województwa Mazowieckiego - Pan Adam Struzik.
 11. J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
  w Siedlcach - Pan prof. dr hab. Antoni Jówko.
 12. J.M. Rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach - Pan dr inż. Leszek Gadomski.
 13. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach - Pan prof. dr hab. Mieczysław Szostek.
 14. Prezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego - Pan prof.  dr hab. Piotr Matusak.
 15. Dyrektor Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa - Pan prof. dr hab. Marian Cieślarczyk.
 16. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Pan dr Tomasz Skrzyczyński.
 17. Dyrektor Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z.o.o., Zakładu Gazowniczego w Mińsku Mazowieckim - Pani Joanna Pindelska.
 18. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji  Lasów Państwowych w Warszawie - Pan mgr inż. Wojciech Fonder.
 19. Prezydent Miasta Siedlce - Pan Wojciech Kudelski.
 20. Starosta Siedlecki - Pan Zygmunt Wielogórski.
 21. Prezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach - Pan Wojciech Kaszyński.
 22. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach - Pan Andrzej Matuszewicz.
 23. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach - Pan Mariusz Orzełowski.
 24. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach - Pan Mariusz Woszczyński.
 25. Prof. dr hab. Mieczysław Foryś - chemik, emerytowany profesor UPH.
 26. Gwardian Klasztoru i Kustosz Sanktuarium w Niepokalanowie - o. Stanisław Maria Piętka OFMConv.
 27. Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego - mgr inż. Zdzisław Szkiruć.
 28. Pani Danuta Giewartowska.
 29. Nadleśniczy Nadleśnictwa Siedlce - Pan mgr inż. Janusz Szerszeń.

Instytucje i organizacje współpracujące z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach przy przygotowaniu programu Festiwalu (układ alfabetyczny)

 •  
  • Białowieski Park Narodowy.
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
   w Siedlcach.
  • Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach.
  • Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie.
  • Centrum Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska.
  • Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.
  • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach.
  • Duszpasterstwo Akademickie w Siedlcach.
  • Echo Katolickie.
  • Klasztor i Sanktuarium w Niepokalanowie.
  • Liga Ochrony Przyrody ZO w Siedlcach.
  • Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z.o.o. Zakład Gazownictwa
   w Mińsku Mazowieckim.
  • Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny w Siedlcach.
  • Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Muzeum Regionalne w Siedlcach.
  • Nadleśnictwo Siedlce.
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych.
  • Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.
  • Parafia p.w. Ducha Świętego w Siedlcach.
  • Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych – Oddział Siedlecki.
  • Polskie Towarzystwo Chemiczne.
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie.
  • Siedleckie Towarzystwo Naukowe.
  • Stowarzyszenie Popularyzatorów Idei Naukowych SPIN, Wydział Fizyki UW.
  • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział Siedlecki.
  • Transdyscyplinowe Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. Prof. Kazimierza Bogdańskiego.
  • Tygodnik Siedlecki.
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   w Warszawie.
  • Zakład Zielarski "KAWON-HURT" Nowak Spółka Jawna, Gostyń Wielkopolski.
  • Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

 

Patroni medialni (układ alfabetyczny)

Abrys, Echo Katolickie, Ekonatura, Katolickie Radio Podlasie, Ogólnopolski Portal Informacji Edukacyjnej Edusieć.pl, Telewizja Siedlce, Tygodnik Siedlecki, Zielona Lekcja.

 

Drodzy uczestnicy Festiwalu. Dziękujemy, za zainteresowanie Festiwalem i zapraszamy do aktywnego uczestnictwa. Jako organizatorzy dołożymy starań, aby imprezy Festiwalu odbywały się zgodnie z podanym czasem. Liczymy jednak na wybaczenie, jeśli z różnych obiektywnych przyczyn nastąpi niewielkie opóźnienie. Liczymy także na to, że informacją o Festiwalu podzielicie się ze swoimi znajomymi i razem z nimi będziecie uczestniczyć w wykładach, pokazach, dyskusjach. Liczymy na Waszą obecność. Spotkajmy się na Festiwalu!
Festiwal dofinansowany i wspierany przez Sponsorów: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp z.o.o., Prezydenta Miasta Siedlce, Starostę Siedleckiego, Zakład Zielarski „KAWON-HURT” Nowak Spółka Jawna - Gostyń Wielkopolski. Dziękujemy.

Koncepcja programu i przygotowanie imprezy: dr Ryszard Kowalski,
dr Barbara Pezler, dr Maria Obrębska, dr Andrzej Borkowski,
dr n. med. Ewa Czeczelewska, mgr Olga Szynkarczyk, red. Mariola Zaczyńska, przy współpracy z pracownikami Działu Promocji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: mgr Ewą Nasiłowską i mgr Piotrem Świtalskim.

Medal Polskiej Niezapominajki – IX edycja
Komunikat w sprawie laureatów IX edycji Medalu Polskiej Niezapominajki
Uprzejmie informuję, że Kapituła Medalu Polskiej Niezapominajki na posiedzeniu w dniu 23 września 2011 r. rozpatrzyła złożone wnioski i postanowiła uhonorować następujące osoby i instytucje w IX edycji tego wyróżnienia:

 


Lp.

Imię i nazwisko

Kategoria

Rekomendacja

1.

Tomasz Borecki

Edukacja, nauka

Nadleśnictwo Siedlce

2.

Honorata Waszkiewicz

Edukacja

Roman Muranyi

3.

Stefania i Jerzy Wiesław Hęciakowie

Ochrona przyrody, edukacja

Polski Klub Ekologiczny i Kapituła Medalu Polskiej Niezapominajki

4.

Henryk Balcer

Ochrona lasów

Marszałek Województwa Mazowieckiego

5.

Tomasz Nowak

Edukacja, nauka

Ekonatura

6.

Magdalena Fikus

Popularyzacja wiedzy

Kapituła Medalu Polskiej Niezapominajki

7.

Magdalena Piesio

Edukacja

Nadbużański Park Krajobrazowy

8.

Zespół Szkół w Krypach

Edukacja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Oddział Terenowy w Siedlcach

9.

Gmina Narewka

Inwestycje pro środowiskowe, gospodarność i przedsiębiorczość

Kapituła Medalu Polskiej Niezapominajki

10

Beata Walas

Edukacja

Kapituła Medalu Polskiej Niezapominajki

 

Wręczenie Medali zaplanowane jest w ramach programowych XIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach w dniu 16 października 2011 r. w Sali Podlasie MOK przy ul. Sienkiewicza 63, w bloku programowym Międzynarodowy Rok Lasów – część III rozpoczynającym się o godzinie 14.00.
W imieniu organizatorów Festiwalu i Kapituły Medalu serdecznie zapraszam laureatów, ich rodziny i bliskich oraz wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem.
Ryszard Kowalski

 

Zapraszamy na festiwalowe spotkanie pisarek z różnych stron Polski, z różnym dorobkiem i uprawiających różne gatunki literackie. Przyjeżdżają m.in. z: Gdańska, Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Gniezna, nawet z ... Wiednia!
„Trup w szafie” tylko z pozoru nawiązuje do niezawodnego chwytu z powieści kryminalnej. Trupem w szafie jest nie tylko mocno sponiewierany denat wciśnięty pod stare łachy. Trupem w szafie bywają bowiem stare tajemnice, głęboko skrywane urazy i tzw. niezałatwione sprawy, które kobiety z właściwym sobie uporem, wdziękiem i intuicją wyciągają na światło dzienne. Są w tym, co tu dużo mówić, mistrzyniami!

Tematy spotkania:
1. Debiuty, czyli droga przez mękę. Praktyczne porady dla piszących do szuflady oraz prawdy i mity o statusie pisarzy w Polsce. Wśród uczestniczek są pisarki z dużym dorobkiem literackim, jak też debiutantki. Są panie, które debiutowały w bardzo młodym wieku, jak też panie debiutujące na emeryturze. Przy temacie tym warto też poruszyć kulisy rynku wydawniczego: kłopoty z dystrybucją, nierzetelność niektórych wydawnictw, zarobki pisarzy w Polsce i na rynkach zachodnich. To prawdy i mity o statusie pisarzy w Polsce.
2. Jak tworzy się powieść? – krótki przepis.
- Pomysłobranie: skąd i jak?
- Inspiracje: muzyka, sztuka, wino, śpiew?
- Postacie: konstrukcje literackie czy brane z życia? Za ich wiedzą, czy bez?
- Prywatność bohaterów i wątki osobiste: jak je przemycać, jak ukryć, czy się wystrzegać?
- Happy end, czy bad end? Co bardziej zainteresuje czytelnika?
3. Zabawa kryminalna – instruktaż literackich morderstw.
- Czy kobiety lubią krwawe jatki, czyli słówko o babskim kryminale.
4. Literatura kobieca – gatunek czy zjawisko?
- Literackie bohaterki: zawsze piękne, młode i bogate?
- Bez miłości nie ma babskiej powieści?
5. Książka i film – pisarki i scenarzystki.
- Ekranizacje: trudno o udane?
6. Literatura dziecięca i młodzieżowa – największy rynek lecz „niepoważny” pisarz?
7. Agent literacki: rola, potrzeba, możliwości.
8. Prawdziwa cnota krytyki się nie boi, czyli krytyka literacka.

Uczestniczki panelu zapraszające na spotkanie:
Mariola Zaczyńska - „Gonić króliczka”, „Jak to robią twardzielki”
Agnieszka Lingas-Łoniewska - „Szósty”, „Bez przebaczenia” „Zakręty losu”
Agnieszka Podolecka - „Za głosem sangomy” „Żar sahelu”
Lucyna Olejniczak - „Wypadek przy ulicy Starowiślnej” „Dagerotyp. Tajemnica Chopina”
Maria Ulatowska - „Sosnowe dziedzictwo” „Pensjonat Sosnówka”
Manula Kalicka - „Mama, one i ja” „Wirtualne zauroczenie”, „Rembrandt wojna i dziewczyna z kabaretu”, „Szczęście za progiem” „Głowa Emily Kay’e”
Anna Fryczkowska - „Straszne historie o otyłości i pożądaniu” „Trafiona zatopiona”, „Kobieta bez twarzy”
Magdalena Witkiewicz - „Milaczek” „Panny roztropne”
Anna Rybkowska - „Nell”, „Jednym tchem”
Inka Dowlasz - „Omamie Weronice” „Ślepa wróżka” / scenarzystka/reżyser/
Małgorzata Sobieszczańska - scenarzystka
Ewa Kopsik - „Uciec przed cieniem”
Beata Andrzejczuk – książki dla dzieci i młodzieży
Agnieszka Gil – dzieci i młodzież
Anna Łacina – dzieci i młodzież, lit. edukacyjna
Justyna Szachowicz-Sempruch
Joanna Jodełka - „Polichromia” „Grzechotka”
Magdalena Zimniak – „Willa”

 

 

Wstęp na spotkanie z pisarkami jest wolny. Wystarczy tylko przyjść, wygodnie usiąść i …

                                                               Zapraszam w imieniu pisarek i organizatorów Festiwalu
Ryszard Kowalski


 

       


 

 

 
 
   


Organizatorzy:

 
     
pion czarny uph  logo mazovia
 
 
 
 

 


Partnerzy:

       
Logo FN Couleur