Trwają prace organizacyjne przy XIV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach. Impreza planowana jest w dniach 18-21 października b.r. Zanosi się na to, że program będzie bardzo obszerny i ciekawy. Rozpoczniemy dynamicznie, wręcz „wybuchowo” od  pokazów szalonego naukowca w ramach festiwalowego uniwersytetu dzieci. Interaktywny pokaz z pewnością zadowoli najmłodszych uczestników festiwalu. W bloku tematycznym „Święty Franciszek nad Bugiem” postaramy się przybliżyć badania przyrodnicze prowadzone w nadbużańskich krajobrazach z sozologicznym przesłaniem i zachętą do ochroniarskiej aktywności w duchu filozofii przyrody św. Franciszka. W programie tegorocznego festiwalu odbędą się wykłady z botaniki pod wspólnym hasłem „Tajemnice roślin, tajemnicze rośliny”. Tej części festiwalu towarzyszyć będzie wystawa malarska zatytułowana „Uśmiech rośliny” oraz fotograficzna „Bliżej natury”, a młodzi adepci nauki przeprowadzą zajęcia warsztatowe zatytułowane „Skąd rośliny czerpią energię?” Na festiwalu porozmawiamy także o koniach, w tym o psychologii tych zwierząt. W sposób szczególny akcentować będziemy ideę nauki do późnej starości organizując specjalne zajęcia dla osób w trzecim wieku - „Zadziwić wnuka!” – edukacja dla babć i dziadków w zakresie magicznej chemii w kuchni i łazience, faktach i mitach domowych sposobów na wszystko oraz odpowiadając na pytania: Jak kwaśna jest ziemia w ogródku?, Jak twarda jest woda w kranie?,  Jak słodka jest herbata? i in.


W festiwalowym bloku humanistycznym planowane są wykłady o twórczości Bolesława Prusa w setną rocznicę śmierci pisarza oraz przygotowywany jest specjalny blok programowy zatytułowany „Historia w literaturze, literatura w historii”. Przybliżymy także postać Janusza Korczaka proponując zajęcia wyjazdowe w Treblince nt. „Ostatni ślad Korczaka”. 


Z zakresu  medycyny zaplanowana jest konferencja tematyczna pod hasłem „Urazy jako problem społeczny” oraz profilaktyka chorób nowotworowych.
W czasie XIV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach wręczone zostaną jak zwykle nagrody Złotego Jacka za osiągnięcia naukowe związane z naszym regionem i po raz dziesiąty uhonorujemy społeczników Medalem Polskiej Niezapominajki za prośrodowiskowe działania.


To wybrane założenia z bogatego programu festiwalu, który jest na etapie tworzenia i jeszcze jest wzbogacany. Atrakcji będzie jeszcze więcej i już dziś w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do przeżycia festiwalowej intelektualnej przygody.


Festiwal odbędzie się dzięki dotacjom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Warszawie oraz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa S-ka z O.O. To są nasi strategiczni sponsorzy i za pośrednictwem mediów serdecznie im za to dziękujemy. Oni doskonale wiedzą, że pieniądze wydane na edukację są najlepszą inwestycją. Festiwal ma także szerokie grono patronów honorowych złożone z osób piastujących ważne funkcje w instytucjach rządowych, samorządowych i kościelnych. Moralne wsparcie jakie od tych osób otrzymujemy utwierdza nas w przekonaniu, że popularyzacja wiedzy jest działaniem potrzebnym dla społeczeństwa. Festiwal ma także patronów medialnych, za pośrednictwem których wieść o nim dociera corocznie do tych osób, które z różnych względów nie mogą w nim bezpośrednio uczestniczyć. Odwdzięczamy im się za to magicznym słowem „dziękujemy” i prosimy o dalsze wsparcie. Od tego roku zależy nam na tym, aby pozyskać jeszcze innych sprzymierzeńców – społecznych patronów festiwalu. Każdy, kto popiera rozwój nauki, kto uważa, że festiwal nauki i sztuki przygotowywany przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach z innymi partnerami pracującymi w obszarze nauki i edukacji jest atrakcyjną formą jej upowszechniania, może stać się społecznym patronem tej imprezy. Gorąco zachęcam do tego, aby godność tą przyjęli na siebie ludzie w różnym wieku, różnych zawodów i zajmujący różne stanowiska. Przyjęcie tej godności powinno łączyć się z dużą satysfakcją wynikającą z popierania postępu, nauki i promocji wiedzy. Odczytamy to jako wyraz mądrości i bogatego życiowego doświadczenia, w którym wiedza zajmuje kluczowe miejsce. Zostań zatem społecznym patronem wysyłając na nasz adres pisemne, nawet jednozdaniowe poparcie XIV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach. Gorąco o to prosimy. Liczymy na to, że społecznych patronów festiwalu nauki będzie wielu, gdyż wielu jest ludzi mądrych w naszym społeczeństwie. 


Przy okazji warto przypomnieć o tym, że do 1 września b.r. można składać wnioski o przyznanie Medalu Polskiej Niezapominajki. Będzie to już 10 edycja tego wyróżnienia. Szczegóły na stronie internetowej www.festiwal.uph.edu.pl.


W imieniu organizatorów
Ryszard Kowalski, UPH w Siedlcach


Patroni:

       

logo siedlec
Miasto Siedlce

 Herb Powiatu Siedleckiego

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
 
   


Organizatorzy:

 
     
 logo UPH   logo cm
 
 

 


Partnerzy:

       
logo_muzeum_regionalne
 logo stn Logo FN Couleur  szkoly II lo krolowej jadwigi logo 01