Opis: Filozofia polityczna to najogólniejsza refleksja nad istotą polityki, państwa, naturą tego, co polityczne, która łączy w sobie zagadnienia właściwe filozofii, politologii, ekonomii, antropologii, socjologii i historii idei. Zazwyczaj uprawiana jest w odniesieniu do dzieł wielkich myślicieli przeszłości na drodze studiów "wielkich ksiąg". Dlaczego jednak w czasach "kultury obrazkowej" nie mielibyśmy zadawać wielkich pytań przy okazji doświadczania popularnej rozrywki filmowej? Współczesne kino pozwala nam na podjęcie ambitnej debaty filozoficznej na nowo, przy pomocy innych środków komunikacji niż tradycyjnie uprzywilejowane intelektualnie pismo. Niech zatem przemówią obrazy i dźwięk, byśmy mogli na nowo podjąć odwieczne dylematy ludzkości. Materiału do analizy filozoficzno-politycznej dostarczą nam wybrane seriale i filmy z popularnego serwisu streamingowego.


 

       


 

 

 
 
   


Organizatorzy:

 
     
pion czarny uph  logo mazovia
 
 
 
 

 


Partnerzy:

       
Logo FN Couleur