Matematyka aktuarialna, jej cele i zadania, są dla nas mało znanym działem matematyki, a który swoimi korzeniami sięga Starożytności. Pierwsze wzmianki dotyczące matematyki aktuarialnej dotyczyły prostych form działalności ubezpieczeniowej, kiedy to kupcy przewożący swoje towary, w ramach zasady wzajemnej solidarności, zawierali umowy - ubezpieczenia, jako pewne zabezpieczenia przed ryzykiem utraty tych towarów. Przez ryzyko rozumiemy tutaj trudny, a często wręcz niemożliwy do przewidzenia końcowy efekt zdarzenia. Oznacza to, że aby ustalić pewne ryzyko musimy oszacować prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Ponieważ człowiek ma wpływ, mniejszy lub większy, na to ryzyko wprowadzamy pewną zmienną, która wyraża materialną stratę oraz prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Wówczas stratę możemy wyrazić jako pewną funkcję (rozkład) prawdopodobieństwa. Wśród tych funkcji mamy rozkłady skokowe dla liczby odszkodowań (rozkład binomialny, Poissona), rozkłady ciężkoogonowe dla prawdopodobieństwa wysokich strat nie do pominięcia (rozkład logarytmiczno-normalny, Pareto, Burra, Weibulla) oraz rozkłady lekkoogonowe, dla których prawdopodobieństwo wysokich strat możemy pominąć, gdyż ma niską wartość (rozkład wykładniczy, gamma, jednostajny, Weibulla).

 

       


 

 

 
 
   


Organizatorzy:

 
     
 logo UPH   logo cm
 
 
 
 

 


Partnerzy:

       
logo_muzeum_regionalne
 logo stn Logo FN Couleur  szkoly II lo krolowej jadwigi logo 01