XII edycja Festiwalu Nauki i Sztuki

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Miło nam poinformować, że Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2010 r. dotację w wysokości 31130 zł na organizację XII edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach. Dziękujemy.

Podsumowanie XII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach

Bezpieczeństwo zdrowotne, medycyna naturalna, farmacja i farmakognozja, różnorodność biologiczna, gaz - a przyszłość energetyki, muzykologia i muzyka Fryderyka Chopina, poezja siedleckich twórców, kultura tatarska, skuteczność w treningu sportowym, a przede wszystkim ŚWIATŁO!!! Te zagadnienia zdominowały tegoroczny Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach.

Festiwal rozpoczął się tematyką muzyczną przygotowaną dla najmłodszej widowni przez pedagogów i uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach – tegorocznego Jubilata świętującego 50 lecie pracy w zakresie edukacji muzycznej naszego społeczeństwa. Spotkanie to zgromadziło prawie 200 przedszkolaków i uczniów klas I-III, którzy w ramach festiwalowego Uniwersytetu Dziecięcego uczestniczyli w muzycznej pogadance przygotowanej przez Panią Elżbietę Ołtarzewską. Potem odbył się koncert, w czasie którego młodzi artyści grali muzykę Fryderyka Chopina, a to z racji odbywającego się w tym roku Konkursu Chopinowskiego i obchodów Roku Chopinowskiego 2010.

XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach
XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach

Festiwal miał także muzyczny akcent na zakończenie. Dla honorowych patronów, sponsorów, wykładowców, laureatów Medalu Polskiej Niezapominajki i wspaniałej festiwalowej publiczności pięknie zagrali i zaśpiewali Andrzej Sikorowski i Maja Sikorowska.
A co było pomiędzy obydwoma koncertami? – tym na rozpoczęcie i tym na zakończenie. Oj, działo się wiele! Odbyło się parę tematycznych spotkań mających w większości przypadków rangę naukowych i popularnonaukowych konferencji. Jedna z nich poświęcona była bezpieczeństwu zdrowotnemu, druga tematyce gazu, jako paliwa XXI wieku, trzecia przybliżała program Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - „Poznaj dobrą żywność”, a na kolejnych omawiano różnorodność biologiczną mikroorganizmów, różnorodność kulturową i przyrodniczą, postępy w diagnostyce i leczeniu chorób żył, twórczość poetów mieszkających i tworzących w Siedlcach, kulturę tatarską, ziołolecznictwo, farmakognozję i medycynę naturalną, naukę w kontekście jej związków z biznesem.

Hitem tegorocznego programu był blok tematyczny zatytułowany „Więcej światła!”.To wspaniałe dzieło Pani dr Barbary Pezler i skupionych wokół niej osób. Przez dwa festiwalowe dni można było wysłuchać cyklu ciekawych wykładów, przygotowanych przez specjalistów z różnych dziedzin nauki, które łączył wspólny mianownik - „światło”. Jednak najważniejsze dla młodej widowni były zajęcia ćwiczeniowe zorganizowane w dużej hali sportowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Na kilkunastu stanowiskach przygotowanych przez pracowników nauki, studentów z kół naukowych, a także, co było festiwalową nowością, przez młodzież szkolną i nauczycieli siedleckich szkół, można było nie tylko coś obejrzeć i podyskutować, ale także samemu wykonać interesujące doświadczenia. Rewelacyjny były pokazy przygotowane przez Państwowe Gimnazjum nr 3 w Siedlcach. Uczniowie tej szkoły znakomicie spisali się w roli wykładowców. Dziękujemy dyrekcji i nauczycielom, że potrafili razem z młodzieżą podbić serca festiwalowej publiczności i zaimponować wiedzą oraz pedagogicznym talentem.

XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach
XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach

W krótkim podsumowaniu festiwalu nie można zapomnieć o ciekawym spotkaniu z Aleksandrą Ziółkowską-Boehm, poświęconym twórczości Melchiora Wańkowicza, o warsztatach malarskich prowadzonych przez Kamilę Bramę pt. „Światło w malarstwie abstrakcyjnym”, o paru wystawach, a wśród nich „Fiat Lux”, na której swoje zdjęcia zaprezentowali holenderscy fotograficy z Fotoakademii w Amsterdamie, o wystawie ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia – „Ekslibrisy aktorów i twórców kultury”, o wystawie „Tatarzy Podlascy”, którą razem z degustacją specjałów tatarskiej kuchni przygotowali goście ze Studzianki w Gm. Łomazy, gdzie kultywuje się tradycję tej grupy narodowościowej. Mazowiecka Spółka Gazownictwa (sponsor festiwalu), wspólnie z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego z Bóbrki przygotowali ciekawy blok wykładowy na temat gazu jako paliwa XXI w i wystawę prezentującą historię tej branży przemysłu.

Nie można zapomnieć także o warsztatach mikroskopowych przygotowanych wspólnie z firmą Delta Optical, o obserwacji nocnego nieba z pasjonatami z Siedleckiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, o wystawie książek z zakresu ekologii przygotowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Siedlcach, o stoiskach promocyjnych, a wśród nich Firmy „Młyny Wodne” z produktami zbożowymi z certyfikatem ekologicznym (wypiekano na nim chleb), Siedleckiej Spółdzielni Mleczarskiej, Zakładu Zielarskiego „Kawon-Hurt” Nowak Spółka Jawna z Gostynia Wielkopolskiego z ziołowymi herbatkami i „Dary Natury” z Korycin w gm. Grodzisk k/Drohiczyna.

Tradycją Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach jest honorowanie społeczników pracujących dla dobra przyrody Medalem Niezapominajki, od tego roku już nie mazowieckim, a polskim. Medal otrzymało 10 osób i jedna instytucja. Wręczono także Nagrody Złotego Jacka w kategoriach za działalność naukową, popularyzatorską, artystyczną i za najlepszą pracę magisterską związaną z naszym regionem.

Frekwencja? Nie można narzekać. Bywało różnie, od wielkiego ścisku z siedzeniem na przystawkach i podłodze w największej sali wykładowej, do bardzo nielicznych, a przez to elitarnych grup na niektórych wykładach. Przyszli ci, którzy chcieli przyjść. Na pewno nikt nie może powiedzieć, że nie dotarła do niego informacja. Trzeba by się było bardzo starać, aby nie usłyszeć festiwalowego zaproszenia. Program był od kilku tygodni w internecie, wydrukowano go w regionalnych tygodnikach, rozesłano w setkach sztuk w wersji papierowej do wszystkich szkół w mieście i regionie. Skoro wieść o festiwalu dotarła nawet do Chełma, skąd całym autokarem przyjechali uczniowie ze swoimi opiekunami, to z pewnością powinna dotrzeć także do szkół pracujących w Siedlcach i okolicach miasta. Pięknie prosiliśmy i byliśmy przygotowani przyjąć jeszcze większą grupę osób spragnionych wiedzy, tylko może niektórych opanowała swoista anoreksja. Wynik około 3500 osób, które przewinęły się przez różne formy przekazu wiedzy zadawala organizatorów i przekracza założony wcześniej plan.

XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach
XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach

Festiwal to także konkursy. Rozstrzygnięto cztery tematy. Nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Marszałka Mazowsza i Starostę Siedleckiego odebrało ponad 60 osób. Należy zaznaczyć, że konkursy rozpisujemy wcześniej, bierze w nich udział wiele osób, co znacznie zwiększa zasięg oddziaływania Festiwalu na społeczeństwo.

Plonem Festiwalu są dwie książki: „Limeryki o przyrodzie” i „Przepis na zdrowie”, a także dwa katalogi wystaw: „Ekslibris aktorów i twórców kultury” Krzysztofa Kmiecia i „Fiat Lux” holenderskich fotografików, który pięknie opracowała w dwujęzycznej wersji Pani dr Marzena Stańska. Serię festiwalowych wydawnictw i materiałów szkoleniowych profesjonalnie wydrukowała Drukarnia IWONEX z Ujrzanowa, częściowo sponsorując nasze działania. To w tej drukarni zmaterializowało się nasze hasło „Weź przyrodę pod parasol!”, zamieszczone w prawie 1000 nakładzie na bawełnianych torbach z estetycznie wykonanym nadrukiem. To ważny akcent sozologiczny XII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.

XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach
XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach

Wszystkim sponsorom wykładowcom, wolontariuszom, a także festiwalowej publiczności dziękujemy za poświęcony czas, przekazane pieniądze, ufundowane nagrody, obecność. Festiwal Nauki i Sztuki to dzieło zbiorowe i wiele osób i instytucji ma w nim swoją cząstkę - każdy inną jak na Rok Różnorodności Biologicznej przystało. Do wszystkich organizatorzy Festiwalu kierują ciepłe słowa podziękowania. Następny Festiwal, TRZYNASTY!, odbędzie się za rok. Planujemy go na 20-23 października 2011 r. Już teraz czekamy na interesujące zgłoszenia wykładów, pokazów, ćwiczeń .......

W imieniu organizatorów
Ryszard Kowalski


Więcej zdjęć znajduje się na podstronie
Fotogalerie.

Program
21.10.2010 - czwartek

I. Uniwersytet Dziecięcy
„Rok Chopinowski 2010”, „50 lat Szkoły Muzycznej w Siedlcach.”
Aula Instytutu Biologii, ul. Bolesława Prusa 12.
Przygotowanie i prowadzenie: pedagodzy Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.

10:00 - 11:00 O muzyce, muzykach i instrumentach.
11:15 – 12:30 Młodzi artyści grają Chopina. Koncert.
Uwaga! Program Uniwersytetu Dzieci jest adresowany do dzieci klas I – III szkoły podstawowej wykazujących zainteresowania muzyczne. Obowiązują wcześniejsze zapisy,
tel. 25 6431201, 6431206.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, limit dla szkoły wynosi 20 osób. Szczegółowy program koncertu będzie dostępny przy wejściu do auli.

II. Bezpieczeństwo zdrowotne
Otwarta konferencja naukowa przygotowana przez Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. Prof. Kazimierza Bogdańskiego.
Sala Senatu w Pałacu Ogińskich, ul. Stanisława Konarskiego 2.

Przewodniczący sesji plenarnej: prof. dr hab. Marian Cieślarczyk, prof. dr hab. Jarosław Wysocki.

10:00 – 10:30 Powitanie uczestników, otwarcie konferencji, okolicznościowe wystąpienia.

10:30 – 11:00 prof. dr hab. med. Wojciech Drygas, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego: Stan zdrowia społeczeństwa polskiego i jego zmiany w ostatnich kilku dekadach.

11:00 – 11:30 prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk, Instytut Systemów Informatycznych na Wydziale Cybernetyki WAT: Model stanu zdrowia społeczeństwa i jego dynamiki
w wielokryterialnej przestrzeni życia. Próba definicji formalnej bezpieczeństwa zdrowotnego.

11:30 – 12:00 Przerwa, spotkania kuluarowe.
12:00 – 12:30 dr Aldona Trzpil, Katedra Systemów Politycznych w Instytucie Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: Uwarunkowania bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

12:30 – 13:00 prof. dr hab. n. med. Marek Naruszewicz, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Nowe spojrzenie na choroby układu sercowo-naczyniowego. Czynniki rezydualne.

13:00 – 13:15 Przerwa, spotkania kuluarowe.

13:15 – 14:30 Obrady w sekcjach tematycznych: - Stan zdrowia społeczeństwa polskiego i jego zmiany w ostatnich kilku dekadach. - Bezpieczeństwo zdrowotne jako przedmiot badań - aspekty teoretyczne, metodologiczne i praktyczne. - Uwarunkowania bezpieczeństwa zdrowotnego.

14:30 – 15:15 Dyskusja, podsumowanie konferencji.

III. Nauka i biznes – Patronat: INVESTIN
Klub Limes, ul. Józefa Bema 1.
Przygotowanie i prowadzenie: mgr Marcin Chrząścik.

11:00 – 12:00 dr Haim Vittorio Levy, Doktor biochemii, magister mikrobiologii i immunologii. adwokat i menedżer nauki, wynalazca, przedsiębiorca, właściciel kancelarii w Tel Aviv’ie specjalizującej się w licencjonowaniu technologii: Badania stosowane.
Jak je komercjalizować?

12:00 – 13:00 dr Haim Vittorio Levy, j.w.: Tworzenie spółek spin-off przez naukowców.
13:15 – 14:00 Poczęstunek dla uczestników wykładów.

IV. Gaz ziemny– paliwo XXI wieku
Sesja tematyczna pod patronatem Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z.o.o.
Sala Senatu w Pałacu Ogińskich, ul. Stanisława Konarskiego 2.
Przewodniczący sesji: dr Ryszard Kowalski.
15:45 – 16:00 Dyr. Joanna Pindelska, Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z.o.o., Zakład Gazowniczy w Mińsku Mazowieckim: Prezentacja Mazowieckiej Spółki Gazownictwa.  
16:00 – 16:30 dr inż. Stanisław Szafran, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego,
mgr inż. Maria Magdalena Szafran, Dział Analiz i Programowania Prac Geologicznych PGNiG w Warszawie, Oddział w Sanoku: Notatki z historii przemysłu gazowniczego na świecie.
16:30 – 17:00 dr inż. Czesław Rybicki, Katedra Inżynierii Gazowniczej, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie: Gaz ziemny – paliwo ekologiczne XXI wieku.
17:00 – 17:15 Dyskusja
17:15 – 17:30 Przerwa, dyskusje kuluarowe.
17:30 – 18:15 Czesław Bobek, Barbara Olejarz, Michał Górecki, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce: Historia gazownictwa
i ludzi związanych z tą dziedziną nauki i praktyki. Prezentacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Pokaz pracy kiwona pompowego.

18:15 – 19:00Film o Ignacym Łukasiewiczu.
Uczestnicy spotkania otrzymają materiały informacyjne i promocyjne przedstawiające Muzeum w Bóbrce. Będą mogli zapoznać się z wystawą poświęconą historii przemysłu naftowego i gazowniczego.

22.10.2010 – piątek

V. Poznaj Dobrą Żywność
Sesja tematyczna pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Marka Sawickiego.
Aula i klub w Instytucie Biologii, ul. Bolesława Prusa 12.
Przewodnicząca: Justyna Semeniuk.

10:00-10:45 dr n. med. Dariusz Rembisz, Dyrektor ds. Lecznictwa, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach, Kierownik Przychodni Medycyny Rodzinnej "OMEGA" w Siedlcach, Prezes Europejskiego Centrum Leczenia Otyłości Dzieci i Dorosłych
w Warszawie: Otyłość i zespół metaboliczny - narastający problem zdrowotny w Polsce. Zasady prawidłowego żywienia.

11:00 – 11:30 – dr hab. Elżbieta Krzęcio, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa w Instytucie Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: Mięso – niezbędny składnik diety człowieka?

11:30 – 12:00dr inż. Krzysztof Jończyk, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach: Klaster Dolina Ekologicznej Żywności. Nowości w badaniach w rolnictwie i przetwórstwie ekologicznym.

12:00 – 12:30 dr Anita Szczykutowicz, Dyrektor Biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: „Poznaj Dobrą Żywność” – przedstawienie założeń i dotychczasowych efektów programu prowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W godzinach 10:00 – 13:00 w holu i klubie w Instytucie Biologii będą zorganizowane stoiska informacyjne i promocyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz producentów ze znakiem jakości „Poznaj dobrą żywność.”

VI. Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób żył
Collegium Mazovia, ul. Sokołowska 161, aula A3-014
Przewodniczą: prof. dr hab. Mieczysław Szostek, prof. dr hab. n. med. Maciej Skórski
Prelegenci: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej

11:00 – 12:00 prof. dr hab. Mieczysław Szostek – „Przyczyny i skutki chorób żył”
prof. dr hab. n. med. Maciej Skórski - „Malformacje układu żylnego”
dr Przemysław Kabala – „Nowoczesna diagnostyka układu żylnego”
dr Ewa Krajewska – „Żylna Choroba Zakrzepowo Zatorowa”

12:00 – 12:10 Przerwa, spotkanie kuluarowe
12:10 – 13:10 dr n. med. Małgorzata Szostek – „Zespół pozakrzepowy”
dr Robert Tworus – „Wewnątrznaczyniowe leczenie żył”
dr n. med. Jerzy Leszczyński – „Miejsce chirurgii w leczeniu chorób żył”
dr n. med. Marcin Osęka – „Miejsce chirurgii w leczeniu chorób żył”
13:10 – 13:30 Dyskusja, podsumowanie konferencji.

VII. Rok Różnorodności Biologicznej 2010
Aula Instytutu Biologii, ul. Bolesława Prusa 12.
Przewodniczenie sesji: mgr Olga Szynkarczyk, mgr Izabela Mazurek.
Blok tematyczny składający się z trzech części oznaczonych literami A, B i C. Z wykładami w części A i B związane są ćwiczenia.

13:15 – 13:30 Wręczenie nagród w festiwalowym konkursie nt. „Przyrodnicze puzzle” i Limeryki przyrodnicze.

A. Genetyczne podłoże różnorodności
13:30 – 14:15 prof. dr hab. Elżbieta Smalec, Katedra Genetyki i Hodowli Koni w Instytucie Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach: Chromosomy – to tu nas zaprogramowano?

B. Różnorodność biologiczna mikroorganizmów
Sesja tematyczna pod honorowym patronatem Pana Prof. dr hab. Kazimierza Bukowskiego.
Aula Instytutu Biologii, ul. Bolesława Prusa 12.
Przewodnicząca sesji: Prof. dr hab. Barbara Kot.
15:00 – 15:15 Wprowadzenie, przywitanie gości i uczestników.
15:15 – 16:00 prof. dr hab. Jacek Grzybowski, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie – Zakład Mikrobiologii: Zakażenia bakteryjne u ludzi.
16:10 – 16:40 prof. dr hab. Mieczysław Błaszczyk, SGGW w Warszawie – Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów: Bakterie gleb rolniczych.
16:40 – 17:00 – przerwa, dyskusje kuluarowe.
17:00 – 17:30 prof. dr hab. Eugenia Gospodarek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy: Komunikowanie się drobnoustrojów jako cel poszukiwania nowych leków.
17:40 – 18:10 prof. dr hab. Barbara Kot, Zakład Mikrobiologii w Instytucie Biologii na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: Jersinioza jako przykład bakteryjnej choroby odzwierzęcej.
18:10 Podsumowanie sesji - dyskusja

Ćwiczenia związane z tematyką różnorodności biologicznej – część A i B.
Sala 38 w Instytucie Biologii
A
10:00 – 13:00 dr Ewa Wójcik, dr Katarzyna Andraszek, Katedra Genetyki i Hodowli Koni w Instytucie Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, dr Joanna Mitrus, Katedra Fizjologii Roślin i Genetyki w Instytucie Biologii na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: Chromosomy? – zobacz je pod mikroskopami Delta Optical.
B
14:00 – 17:00 dr Katarzyna Wolska, dr Ewa Zdunek oraz magistranci Zakładu Mikrobiologii w Instytucie Biologii na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: Pasjonujące obserwacje mikroświata - ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu optycznego Delta Optical.
Na zajęcia w obydwu blokach ćwiczeniowych A i B prowadzone są wcześniejsze zapisy dla grup do 15 osób. Czas zajęć dla grupy ok. 0,5 godz. Tel. 25 6431201, 6431206.

C. Różnorodność kulturowa i przyrodnicza
„Cmentarze pełne są ludzi, bez których świat nie mógłby istnieć” Heinrich Böll.
Instytut Biologii, ul. Bolesława Prusa 12, Sala 227.
Przygotowanie i prowadzenie: dr Maria Obrębska, Barbara Skrętowicz.
16:00 – 16:30 mgr Grzegorz Matejczuk, LO im. Bolesława Prusa 12 w Siedlcach: Zapomniane zakątki.
16:30 – 16:50 mgr Jerzy Wiesław Hęciak: Drzewa pomnikowe w Siedlcach – niemi świadkowie historii miasta.
16:50 – 17:10 Aneta Abramowicz: Tygodnik Siedlecki: Motyw drzewa na nagrobkach z siedleckich cmentarzy.
17:10 – 17:30 mgr Zofia Andrzejewska, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie – Delegatura w Siedlcach: Renowacja zabytkowych nagrobków w rejonie Siedlec.
17:30 – 17:40 Przerwa
17:40 – 19:00 Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz: Kamienie są lekkie – 24 lata działalności Stowarzyszenia Magurycz na rzecz ochrony sztuki sepulkralnej na cmentarzach wyznaniowych w Polsce i na Ukrainie.
19:00 – warsztaty szkoleniowe oraz panel dyskusyjny nt. W jaki sposób ratować dobra kultury i natury? Moderatorzy: Szymon Modrzejewski, dr Stefania Hęciak.

VIII. Fiat Lux
16:00 – 16:30 Wernisaż wystawy fotografii studentów Fotoakademii z Amsterdamu (Holandia), pt. „Fiat Lux” w Akademickiej Galerii Fotografii, ul. Sienkiewicza 51.
Koordynator: dr Marzena Stańska.

23.10.2010 – sobota

IX. O białej broni i kulturze tatarskiej
Sala 101 w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 9.
Prowadzenie: mgr Olga Szynkarczyk, mgr Izabela Mazurek.

10:00-10:45dr Wojciech Nowakowski, Katedra Zoologii w Instytucie Biologii na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach: Zimna, ostra stal – walka europejską bronią białą dawniej i dziś. Wykład z pokazem broni ćwiczebnej i strojów używanych w czasie sparingu.
11:00-13:00mgr Łukasz Radosław Węda, Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka. „Tatarzymowie ze Studzianki” – pielęgnowanie tradycji tatarskich w regionie bialskim.
Uzupełnieniem wykładu będzie prezentacja strojów i łucznictwa tatarskiego oraz degustacja potraw. Przed salą wykładową, na I piętrze budynku Biblioteki Głównej zorganizowana zostanie wystawa zatytułowana „Pielęgnacja tatarskich tradycji”.

X. Ekslibrisy aktorów i twórców kultury
Hol na parterze w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 9.
Przygotowanie: mgr Magdalena Chromińska, Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

14:30 – 15:00 Wernisaż wystawy ekslibrisów dra Krzysztofa Kmiecia: „Ekslibrisy aktorów i twórców kultury.”

XI. Spotkanie literackie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 9, sala 101.

Przygotowanie i prowadzenie: mgr Maria Niesiołowska – dyrektor Biblioteki Głównej przy współudziale dr Małgorzaty Burty i dr Marzeny Kryszczuk - Instytut Filologii Polskiej, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza-Oddział Siedlecki.

15:00-16:00 dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm, pisarka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1972-74 współpracowniczka Melchiora Wańkowicza: Czy Wańkowicz jeszcze krzepi?

XII. Droga do mistrzostwa sportowego
Sesja tematyczna pod patronatem Starosty Siedleckiego Pana Zygmunta Wielogórskiego i Prezesa WLKS Siedlce – Pana Jana Hawrylewicza.
Hala sportowa WLKS, ul. Kazimierzowska 23.
Prowadzenie: Michał Osiński.

10:00 – 10:30 – dr Anna Turosz, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej AWF w Warszawie – Zakład Psychologii; Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży: Jak żyć szczęśliwie? - w teorii i praktyce. 10:40 – 11:10 mgr Joanna Burdzicka-Wołowik, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej AWF w Warszawie – Zakład Psychologii: Wybrane aspekty osobowości kobiet trenujących podnoszenie ciężarów. 11:20 – 11:50 Michał Osiński: absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego: Polska droga do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Czy zdążymy?". 12:00 – 13:00 Ryszard Soćko, trener kadry w podnoszeniu ciężarów, WLKS Siedlce: Skuteczność treningu w podnoszeniu ciężarów – teoria poparta pokazem.

XIII. Wieczór poetycki
Spotkanie przygotowane przy współpracy z Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza – Oddział Siedlecki pod honorowym patronatem Pana Prof. dr hab. Zbigniewa Lisowskiego.
Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Józefa Piłsudskiego 1.
Przygotowanie i prowadzenie: dr Andrzej Borkowski.

16:30-16:45 mgr Artur Ziontek, Zakład Polskiej Literatury Dawnej i Edytorstwa, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: Siedleckie środowisko literackie. Rekonesans.
16:45-17:00 dr Renata Tarasiuk, Zakład Polskiej Literatury Dawnej i Edytorstwa Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: Wokół poezji Zbigniewa Lisowskiego.
17:00-17:15 mgr Ewa Borkowska, Zakład Komparatystyki i Badań Wschodniosłowiańskich Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: Współcześni poeci siedleccy, cz. I. Wokół poezji Krystyny Chojeckiej.
17:15-17:30 dr Andrzej Borkowski, Zakład Nowożytnej Literatury Polskiej Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: Współcześni poeci siedleccy, cz. II - Eugeniusz Kasjanowicz, Stanisław Kowalczyk, Krystyna Rudnicka, Stefan Todorski, Urszula Tom, Krzysztof Tomaszewski.
17:30-18:00 Przerwa na kawę i kuluarowe spotkania z poetami.
18:00-18:45 „Strofy dla Ciebie”poeci czytają wiersze. (tło muzyczne – utwory Fryderyka Chopina)

19:00-20:00 prof. dr hab. Piotr Matusak, Siedleckie Towarzystwo Naukowe: wręczenie Nagród Złotego Jacka.

XIV. Więcej światła!!! cz. I
Uwaga! Blok tematyczny trwający dwa dni: 23 i 24 października.
Wykłady, ćwiczenia, pokazy, inscenizacje ze światłem w tytule.
Sala wykładowa nr 3 (wykłady) i hala sportowa (ćwiczenia, pokazy) przy ul. 3-go Maja 54
Przygotowanie: dr Barbara Pezler.

Hala sportowa przy ul. 3-go Maja 54
10:00-17:00 Wystawa interaktywna (pokazy, ćwiczenia, zabawy ze światłem, kolorem, obrazem): fizyka, technika, chemia, biologia, sztuka, …

Uwaga!!! Część programu przygotowana będzie przez nauczycieli i uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Która szkoła przygotuje najlepszy zestaw ćwiczeń związanych tematycznie ze światłem? – zdecydujemy na drodze konkursowej. Zapraszamy szkoły do szlachetnej rywalizacji. Pobawmy się światłem!!!
Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać swój udział w programie do 12.10.2010 r., na podany adres: Instytut Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (dawna Akademia Podlaska), ul. 3-go Maja 54, 08-110 Siedlce, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (025) 6431069,  kom. 500051721.
Udział w tym bloku programowym to jednocześnie znakomita okazja do promocji szkół. Warto z tego skorzystać!!! Liczymy na Was i zapraszamy!

Sala wykładowa nr 3
10:00-11:00 Konrad Nesteruk, Stowarzyszenie Popularyzatorów Idei Naukowych SPIN, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski: Fizyka vs nowotwór.
11:00-12:00 Joanna Zielińska, Piotr Kucharski, Stowarzyszenie Popularyzatorów Idei Naukowych SPIN, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski: Interferencja, czyli od prążków do kwantów.
12:00-13:00 Piotr Kucharski, Stowarzyszenie Popularyzatorów Idei Naukowych SPIN, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski: Od wahadeł sprzężonych do masera amoniakalnego.
13:00-14:00 Marta Bogowicz, Stowarzyszenie Popularyzatorów Idei Naukowych SPIN, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski: Co kryje nocne niebo - astronomia dla każdego.
14:00-16:00 mgr inż. Sławomir Miernicki, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska:Polaryzacja światła.

20:00 – Michał Osiński i inni członkowie Siedleckiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Tajemnice jesiennego nieba. Obserwacje astronomiczne na terenie Stacji Meteorologicznej w Siedlcach, ul. Piaskowa 284. Warunek – pogodne, bezchmurne niebo. W związku z nieprzewidywalną pogodą, osoby zainteresowane uczestnictwem w pokazie proszone są o kontakt ze Stowarzyszeniem na adres e-mailowy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu uzyskania informacji o konkretnym terminie pokazu.

„Światło inspiracją dla twórców sztuki”
10:00-17:00 - wystawa malarstwa
Kamila Brama: „Akt – światło – konfiguracje.”

Warsztaty malarskie
Kamila Brama: „Światło w malarstwie abstrakcyjnym”.
2 grupy po 15 osób. Zgłoszenie uczestnictwa: Instytut Chemii Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (dawna Akademia Podlaska), ul. 3-go Maja 54, 08-110 Siedlce, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. (025) 6431069, kom. 500051721.

Warsztaty będą prowadzone w godzinach: I grupa - 11:00 – 13:30, II grupa – 14:30 – 17:00 Prace, które wykonają uczestnicy warsztatów, będą eksponowane na wystawie w ostatnim dniu Festiwalu (niedziela, 24 października) i wezmą udział w konkursie, w którym publiczność w głosowaniu wyłoni zwycięzców. Przewidujemy nagrody!!!

24.10.2010 – niedziela

XV. Nauka dla zdrowia i urody
Aula Instytutu Biologii, ul. Bolesława Prusa 12.
Prowadzenie: mgr Olga Szynkarczyk, mgr Izabela Mazurek.

10:00 – 10:30 prof. dr hab. Jolanta Franczuk, Katedra Warzywnictwa na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: Po zdrowie
i urodę z ziołami.

10:30 – 11:00 prof. dr hab. Zenon Węglarz, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW: Wprowadzanie dziko rosnących roślin leczniczych do uprawy ze szczególnym uwzględnieniem ich zróżnicowania fenotypowego.
11:15 – 11:45 mgr inż. Mirosław Angielczyk, „Dary Natury”, Członek Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu”: Tradycje zielarskie na Podlasiu i wschodnim Mazowszu.
11:45 – 12:00 Wręczenie nagród w konkursie „Przepis na zdrowie”
12:00 – 12:15 Przerwa

12:15 – 13:00 dr hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk, Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny: Biotechnologia roślin w ochronie zdrowia człowieka. 13:00 – 13:45 dr Adam Halamski, Instytut Paleobiologii PAN Warszawa: O innych pożytkach z roślinnych substancji leczniczych: rekonstrukcje pokrewieństw.

13:45 – 14:30 dr Krzysztof Kmieć, Katedra Farmakognozji Wydziału Farmaceutycnego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego: O leczniczych kasztanowcach i innych ziołach.

Ćwiczenia związane z wykładami
Sali nr 38 w Instytucie Biologii

11:00 – 13:00 dr inż. Agnieszka Affek-Starczewska, Katedra Ekologii Rolniczej na Wydziale Przyrodniczym, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: Miejsce ziół w ogrodzie przydomowym – warsztaty projektowe.
Ograniczona liczba miejsc. Obowiązują zapisy, tel. 25 6431300.

Z tym blokiem tematycznym będą związane stoiska promocyjne „Polskiej Róży”, Zakładu Zielarskiego "KAWON-HURT" Nowak Spółka Jawna z Gostynia Wielkopolskiego oraz „Darów Natury” zorganizowane w klubie Instytutu Biologii.


XVI. Więcej światła!!! cz. II
Hala sportowa przy ul. 3-go Maja 54
10:00-15:00 Wystawa interaktywna (pokazy, ćwiczenia, zabawy ze światłem, kolorem, obrazem): fizyka, technika, chemia, biologia, sztuka, …

Sala wykładowa nr 3
10:00-11:00 ks. dr Grzegorz Stolarski, Zakład Filozofii na Wydziale Humanistycznym, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: Światło w filozofii.
11:00-12:00 dr n. med. Michał Skalski: Warszawski Uniwersytet Medyczny: Fototerapia.

12:00-13:00 dr n. med. Adam Marcheluk, FEBU, MBA, Oddział Urologiczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach: Światło w urologii.

13:00-13:30 dr Małgorzata Okuniewska-Kalicka, Z-ca Ordynatora Oddziału Okulistycznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach: Laserowe leczenie pacjentów z powikłaniami cukrzycowymi.

13:30 – 13:45 Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego nt. „Świetlne spektakle Natury”
13:45 – 14:00 Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą szkolną prezentację doświadczeń związanych ze światłem.
14:00 – 14:15 Ogłoszenie zwycięzców w konkursie publiczności na najlepszą pracę wykonaną w czasie warsztatów malarskich prowadzonych przez Kamilę Bramę.
10:00-15:00 - wystawa malarstwa
Kamila Brama: „Akt – światło – konfiguracje.”


XVII. Koncert Andrzeja Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej
Finał XII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach. Koncert w Sali Podlasie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Sienkiewicza 63.

Gospodarze Koncertu: Prezydent Miasta Siedlce Pan Wojciech Kudelski i J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Prof. dr hab. Antoni Jówko.

Wejściówki można uzyskać w Miejskim Ośrodku Kultury – ul. Henryka Sienkiewicza 63, Centrum Kultury i Sztuki – ul. B-pa Ignacego Świrskiego 31, Rektoracie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego – ul. Stanisława Konarskiego 2 (Pałac Ogińskich), sekretariacie Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – ul. Bolesława Prusa 12.

15:15 – 15:45 wręczenie Medali Mazowieckiej Niezapominajki
16:00 – 17:30 Koncert Andrzeja Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej

Koncert jest dedykowany, razem z serdecznym podziękowaniem, wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym zorganizowany został XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach, a w szczególności jest wyrazem wdzięczności dla Honorowych Patronów, Sponsorów, Gości, Wykładowców i wspaniałej festiwalowej Publiczności.
Dziękujemy!

Przypominamy, informujemy, zwracamy uwagę, polecamy, zapraszamy:

 1. Kawiarenka festiwalowa: przez cały czas trwania Festiwalu – naukowe dyskusje, spotkania „oko w oko z profesorem”, przed i po wygłoszonych wykładach. Klub w Instytucie Biologii. ul. Bolesława Prusa 12.
 2. Program edukacyjny „Zakupy bez folii” – „Robiąc zakupy myśl o środowisku – „Nie daj się zafoliować!” Wystawa i promocja toreb na zakupy - przyjaznych środowisku.
 3. „Weź przyrodę pod parasol” – program edukacyjny promujący prośrodowiskowe postawy społeczeństwa dla uczczenia „Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej – 2010”.
 4. „Świetlne spektakle Natury” – wystawa pokonkursowa w budynku Wydziału Nauk Ścisłych przy ul. 3-go Maja 54 (sobota i niedziela 23 i 24.10.2010).
 5. Wystawa „Tatarzy Podlascy”, Biblioteka Główna, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 9 – przed salą wykładową nr 101 (sobota 23.10.2010 r.)
 6. Wystawa „Fiat Lux” – holenderskich studentów z Fotoacademii w Amsterdamie, piątek, 22.10.2010, godz. 16:00, Akademicka Galeria Fotografii, ul. Henryka Sienkiewicza 51.
 7. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia pt. „Ekslibrisy aktorów i twórców kultury.” Wernisaż - sobota, 23.10.2010 r., godz. 14:30. Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 9.
 8. Stoiska promocyjne „Poznaj Dobrą Żywność”, Klub i hol w Instytucie Biologii,  ul. Bolesława Prusa 12 (piątek, godz. 10 – 13).
 9. Wystawa nt. Historia przemysłu naftowego i gazowniczego. W holu przed Salą Senatu, (czwartek, 21.10.2010 r., godz. 15:00 – 19:00).
 10. Limeryki o przyrodzie – tomik poezji i inne festiwalowe wydawnictwa.
 11. Eksperymenty i pokazy przygotowane przez gimnazjalistów i licealistów oraz ich nauczycieli – „Młodzi w nauce” (23 i 24.10.2010, Hala sportowa,
  ul. 3-go Maja 54.)
 12. Ćwiczenia z mikroskopami Delta Optical – „Pasjonujący świat mikroorganizmów” i „Chromosomy” (piątek, 22.10.2010, godz. 10:00-17:00).
 13. „Światło inspiracją dla twórców sztuki” - wystawa malarstwa Kamili Bramy: „Akt – światło – konfiguracje” (sobota-niedziela 23/24.10.2010 – Hala sportowa, ul. 3-go Maja 54).
 14. Warsztaty malarskie, Kamila Brama: „Światło w malarstwie abstrakcyjnym” (23.10.2010 – godziny 11:00 – 13:30 i 14:30 – 17:00). Obowiązują zapisy: Instytut Chemii Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (dawna Akademia Podlaska), ul. 3-go Maja 54, 08-110 Siedlce, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. (025) 6431069, kom. 500051721. Przyjmujemy 2 grupy po 15 osób.
 15. Michał Osiński i inni członkowie Siedleckiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Tajemnice jesiennego nieba.

Obserwacje astronomiczne na terenie Stacji Meteorologicznej w Siedlcach,
ul. Piaskowa 284. W związku z trudną do przewidzenia pogodą, osoby zainteresowane uczestnictwem w pokazie proszone są o kontakt ze Stowarzyszeniem na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu uzyskania informacji o konkretnym terminie pokazu.


Patroni i Komitet Honorowy festiwalu

 1. Posłanka na Sejm RP – Pani Stanisława Prządka.
 2. Poseł na Sejm RP – Pan Krzysztof Tchórzewski.
 3. Poseł na Sejm RP – Pan Krzysztof Wawrzyniec Borkowski.
 4. Poseł na Sejm RP, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan  Marek Sawicki.
 5. J.E. Biskup Siedlecki - Ks. Zbigniew Kiernikowski.
 6. J.E. Biskup Drohiczyński – Ks. Antoni Dydycz.
 7. J.E Biskup Łowicki – Ks. Józef Zawitkowski.
 8. Przewodnicząca Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN – Pani Prof. Magdalena Fikus.
 9. Wojewoda Mazowiecki – Pan Jacek Kozłowski.
 10. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik.
 11. J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – Pan Prof. Antoni Jówko.
 12. J.M. Rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach – Pan dr inż. Leszek Gadomski.
 13. Prezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego – Pan Prof. Piotr Matusak.
 14. Dyrektor Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa – Pan Prof. dr hab. Marian Cieślarczyk.
 15. Pan Redaktor Andrzej Zalewski – Ekoradio.
 16. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Pan dr Tomasz Skrzyczyński.
 17. Dyrektor Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Zakładu Gazowniczego w Mińsku Mazowieckim – Pani Joanna Pindelska.
 18. Prezydent Miasta Siedlce – Pan Wojciech Kudelski.
 19. Starosta Siedlecki – Pan Zygmunt Wielogórski.
 20. Prezes WLKS w Siedlcach – Pan Jan Hawrylewicz.
 21. Prof. dr hab. Kazimierz Bukowski.
 22. Prof. dr hab. Zbigniew Lisowski.
 23. Prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach – Pan Wojciech Kaszyński.
 24. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach – Pan Andrzej Matuszewicz.
 25. Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach – Pan Michał Hołownia.
 26. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach – Pan dr Jan Jaroszyński.
 27. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach – Pan Mariusz Woszczyński.

Instytucje i organizacje współpracujące przy przygotowaniu programu Festiwalu z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (układ alfabetyczny)

  1. Akademicka Galeria Fotografii.
  2. Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
  3. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach.
  4. Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.
  5. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach.
  6. „Dary Natury” – Koryciny.
  7. Delta Optical.
  8. EKORADIO.
  9. Fotoakademia Amsterdam (Holandia).
  10. Fundacja „Polska Róża”.
  11. INVESTIN.
  12. Liga Ochrony Przyrody ZO w Siedlcach.
  13. Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Zakład Gazownictwa w Mińsku Mazowieckim.
  14. Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.
  15. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  16. Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
  17. Muzeum Regionalne w Siedlcach.
  18. Siedleckie Towarzystwo Miłośników Astronomii.
  19. Siedleckie Towarzystwo Naukowe.
  20. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu”.
  21. Stowarzyszenie Magurycz.
  22. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka.
  23. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział Siedlecki.
  24. Transdyscyplinowe Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. Prof. Kazimierza Bogdańskiego.
  25. WLKS Siedlce.
  26. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  27. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach.
  28. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie – Delegatura w Siedlcach.
  29. Zakład Zielarski "KAWON-HURT" Nowak Spółka Jawna, Gostyń Wielkopolski.
  30. Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach.
  31. Inne organizacje i instytucje.

Festiwal dofinansowany i wspierany przez Sponsorów: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z  o.o., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Siedlce, Starostę Siedleckiego, Zakład Zielarski "KAWON-HURT" Nowak Spółka Jawna - Gostyń Wielkopolski, Drukarnia IWONEX. Dziękujemy.

Patroni medialni
Katolickie Radio Podlasie, Tygodnik Siedlecki, Siedlce TV.pl, Zielona Lekcja, DDS24 Multimedia MAGBOSS S.C.

Media informujące o Festiwalu:
Echo Katolickie, Życie Siedleckie, Gazeta Siedlecka, Ekoradio, Radio Eska, Zielona Lekcja, Siedlecka Kultura.

Drodzy uczestnicy Festiwalu. Dziękujemy, za zainteresowanie Festiwalem i zapraszamy do aktywnego uczestnictwa. Jako organizatorzy dołożymy starań, aby imprezy Festiwalu odbywały się zgodnie z podanym czasem. Liczymy jednak na wybaczenie, jeśli z różnych obiektywnych przyczyn nastąpi niewielkie opóźnienie. Liczymy także na to, że informacją o Festiwalu podzielicie się ze swoimi znajomymi i razem z nimi będziecie uczestniczyć w wykładach, pokazach, dyskusjach. Liczymy na Waszą obecność. Spotkajmy się na Festiwalu!

Koncepcja programu i przygotowanie imprezy: dr Ryszard Kowalski, dr Barbara Pezler, dr Maria Obrębska przy współpracy z pracownikami Biura Promocji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: mgr Ewą Nasiłowską i mgr Piotrem Świtalskim.


Adres do korespondencji: Instytut Biologii na Wydziale Przyrodniczym, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (dawna Akademia Podlaska),
ul. Bolesława Prusa 12, 08-110 Siedlce
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. (025) 6431206, fax. (025) 6431338, kom. 602688622, www.festiwal.uph.edu.pl

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Bezpieczeństwo zdrowotne, medycyna naturalna, farmacja i farmakognozja, różnorodność biologiczna, gaz - a przyszłość energetyki, rok Fryderyka Chopina, poezja siedleckich twórców, kultura tatarska, skuteczność w treningu sportowym, a przede wszystkim ŚWIATŁO!!! Te zagadnienia zdominują tegoroczny Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach.

W sobotę i w niedzielę 23 i 24 października można będzie posłuchać wykładów, a także uczestniczyć w pokazach i ćwiczeniach zorganizowanych w bloku tematycznym "Więcej światła!!!". To ciekawe spotkania z fizykami, chemikami, biologami, lekarzami, technologami, psychologami i in., a wszystko to ze wspólnym mianownikiem "światło". Udział w tej części festiwalu zapowiedzieli młodzi pasjonaci nauki – studenci fizyki z Uniwersytetu Warszawskiego, z kilkoma bardzo ciekawymi prezentacjami. Nowością jest to, że do festiwalowej współpracy zapraszamy nauczycieli i uczniów z różnych szkół (gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) z propozycją, aby zechcieli przedstawić ciekawe i oryginalne eksperymenty związane ze światłem. To festiwalowa nowość! – serdecznie zapraszamy gwarantując stoiska do przeprowadzenia ćwiczeń. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie, najpóźniej do 12 października 2010 r., aby organizatorzy mogli przygotować stanowiska do pokazów. Warto zabrać ze sobą i rozstawić banery przedstawiające szkołę. Najciekawsze i najlepiej przedstawione prezentacje będą nagrodzone w konkursie polegającym na głosowaniu festiwalowej publiczności.
Zajęcia w sobotę skończymy późnym wieczorem obserwacjami jesiennego nieba ozdobionego milionami gwiazd emitujących światło docierające do nas przez całe lata świetlne.
Wkrótce na stronie internetowej
www.festiwal.ap.siedlce.pl będzie dostępny pełny program Festiwalu, na który zapraszamy wszystkich chętnych i spragnionych wiedzy. Imprezy Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach są bezpłatne. Będziemy wdzięczni za upowszechnienie informacji o Festiwalu w Państwa lokalnej społeczności.


W imieniu organizatorów
Ryszard Kowalski i Barbara Pezler

Uprzejmie informuję, że w uzgodnieniu z Panem Redaktorem Andrzejem Zalewskim, od 2010 r. Medal Mazowieckiej Niezapominajki przekształcony zostaje w Medal Polskiej Niezapominajki. Będzie on przyznawany, tak jak dotychczas, za społecznie prowadzoną pracę i działalność prośrodowiskową. Nie zmienia się to, że Medal będzie corocznie wręczany w czasie trwania Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach. Jury powołane przez organizatora Festiwalu będzie wybierało laureatów z listy nominowanych do tego wyróżnienia. Listę osób nominowanych tworzy się z wniosków przesłanych do Kapituły Medalu w wyznaczonym terminie. Wnioski dotyczące osób nominowanych mogą być ponownie rozpatrywane w następnej edycji, o ile wnioskodawca zwróci się ponownie w tej sprawie i uzupełni wniosek o nowe dokonania. Nie ustala się limitu Medali przypadających w danym roku – o tym decyduje Jury. Podtrzymany został zapis regulaminowy mówiący o tym, że w szczególnych przypadkach Medal może być nadany osobom zmarłym. Decyzja Jury jest ostateczna.

Skład Jury powołanego przez organizatora Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach
na rok 2010:

Elżbieta Królak – przewodnicząca,
Dorota Starczewska,
Mira Płocka,
Zbigniew Kaszuba,
Adam Mróz,
Ryszard Kowalski,

Honorowymi przewodniczącymi Kapituły Medalu są:
Prof. dr hab. Anna Stańczykowska-Piotrowska
Redaktor Andrzej Zalewski

Lista osób nominowanych do wyróżnienia Medalem Polskiej Niezapominajki
w roku 2010

 1. Fundacja PANDA  - rekomendacja Marszałka Województwa Mazowieckiego,
 2. Zdzisław Cyganiak – rekomendacja Ekoradio,
 3. Szkoła Podstawowa w Niewieszu – rekomendacja Ekoradio,
 4. Edward Marszałek – rekomendacja Ekoradio,
 5. Krystyna Boczar-Różewicz – rekomendacja Ekoradio,
 6. Jarosław Zatorski – rekomendacja Ekoradio,
 7. Maria Konkol – rekomendacja Ekoradio,
 8. Małgorzata Bartosiak – rekomendacja Ekoradio,
 9. Katarzyna Skolmowska – rekomendacja Ekoradio,
 10. Krzysztof Wojciechowski – rekomendacja organizator Festiwalu Nauki i Sztuki,
 11. Anna Ronikier-Dolańska – rekomendacja Wojewoda Mazowiecki,
 12. Michał Falkowski – rekomendacja Wojewoda Mazowiecki,
 13. Maria i Marek Szybowie – rekomendacja RDOŚ w Warszawie, OT Siedlce
 14. Jerzy Osiak – rekomendacja RDOŚ w Warszawie, OT Siedlce,
 15. Artur Tabor – rekomendacja RDOŚ w Warszawie, OT Siedlce,
 16. Maria Daszko – rekomendacja WFOŚiGW w Warszawie, BT w Siedlcach

Lista laureatów Medalu Polskiej Niezapominajki 2010

 1. Fundacja PANDA,
 2. Zdzisław Cyganiak,
 3. Edward Marszałek,
 4. Krystyna Boczar-Różewicz,
 5. Małgorzata Bartosiak,
 6. Katarzyna Skolmowska,
 7. Krzysztof Wojciechowski,
 8. Anna Ronikier-Dolańska,
 9. Maria i Marek Szybowie,
 10. Artur Tabor,
 11. Maria Daszko.

Gratuluję tegorocznym laureatom Medalu Polskiej Niezapominajki i dziękuję za pracę na rzecz przyrodniczego środowiska. Uprzejmie informuję, że wręczenie Medali odbędzie się 24 października 2010 r. w Sali Podlasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, przy
ul. Sienkiewicza 63. Proszę o przybycie na godz. 15:30 oraz o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa do dnia 18.10.2010 r. pod telefonem 25 6431206, 6431201 lub pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Po krótkiej ceremonii wręczenia Medali, w Sali Podlasie odbędzie się koncert Andrzeja Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej. Laureaci mają prawo do zarezerwowania 2 miejsc na ten występ.
Osobom, które ze względu na porę wręczania Medali chciałyby przenocować w Siedlcach, możemy pomóc w znalezieniu niedrogiego miejsca w pokojach gościnnych domów akademickich Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego lub w hotelach na terenie miasta.

W imieniu organizatorów Festiwalu

dr Ryszard Kowalski

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Bezpieczeństwo zdrowotne, medycyna naturalna, farmacja i farmakognozja, różnorodność biologiczna, gaz - a przyszłość energetyki, rok Fryderyka Chopina, poezja siedleckich twórców, kultura tatarska, skuteczność w treningu sportowym, a przede wszystkim ŚWIATŁO!!! Te zagadnienia zdominują tegoroczny Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach.

Świętowanie nauki rozpoczniemy w czwartek 21 października od II edycji Uniwersytetu Dziecięcego. Tematy przygotowane dla najmłodszych uczestników Festiwalu, z okazji Roku Chopinowskiego, będą dotyczyły muzyki, a żeby było także naukowo, również muzykologii. Będzie okazja, aby posłuchać utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu „młodych talentów”. Program Uniwersytetu Dzieci jest adresowany w pierwszej kolejności do dzieci klas I – III szkoły podstawowej wykazujących zainteresowania muzyczne, ale nie wykluczamy także innych, u których takie zainteresowania mogą się przecież dopiero rozwinąć, być może po festiwalowym spotkaniu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, limit dla szkoły wynosi 20 osób (dysponujemy salą na 200 miejsc).
Jednocześnie informuję, że planujemy w tym roku szkolnym zorganizowanie cyklicznych spotkań w ramach Uniwersytetu Dziecięcego, z częstotliwością 1 raz w miesiącu, traktując spotkanie w czasie Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach jako inaugurację popularyzacji wiedzy w tej formie wśród dzieci. Warunki uczestnictwa dzieci są w trakcie opracowywania. Na festiwalowe spotkanie Uniwersytetu Dziecięcego obowiązują wcześniejsze zapisy, tel. 25 6431201, 6431206. Wkrótce na stronie internetowej
www.festiwal.ap.siedlce.pl będzie dostępny pełny program Festiwalu, na który zapraszamy wszystkich chętnych i spragnionych wiedzy. Imprezy Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach są bezpłatne. Będziemy wdzięczni za upowszechnienie informacji o Festiwalu w Państwa lokalnej społeczności.

21.10.2010
I blok tematyczny: - „Uniwersytet Dziecięcy”
„Rok Chopinowski 2010”, „50 lat Szkoły Muzycznej w Siedlcach”
Aula Instytutu Biologii, ul. Bolesława Prusa 12
Przygotowanie i prowadzenie: pedagodzy Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach
10:00 - 11:00 O muzyce, muzykach i instrumentach.
11:15 – 12:30 Młodzi artyści grają Chopina. Koncert.
Program koncertu będzie dostępny przy wejściu do sali.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy
Ryszard Kowalski i Barbara Pezler


Organizatorzy:

UPH logo Muzeum Regionalne w Siedlcach logo Mazovia logo

Partnerzy:

FN Couleur logo