Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniach 21 - 24. 10. 2010 r. odbędzie się w Siedlcach XII Festiwal Nauki i Sztuki. Rozpoczęły się już prace nad koncepcją programu.


Zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób odczuwających potrzebę popularyzacji wiedzy i doceniających festiwalową formę jej przekazu o współpracę konieczną do dobrego przygotowania tej imprezy. Współpraca ta może ona polegać na:

  1. zgłoszeniu własnego wykładu, prezentacji, ćwiczeń, wystawy i in.,
  2. zgłoszeniu wykładowcy spoza naszego środowiska akademickiego,
  3. zgłoszeniu osób, które mogłyby poświęcić trochę swojego czasu na prace organizacyjne,
  4. zgłoszeniu ewentualnych sponsorów imprezy lub honorowych patronów,
  5. przekazaniu życzliwych uwag i propozycji dotyczących organizacji festiwalu.

Ze względu na potrzebę przygotowania drukowanych materiałów informujących o festiwalu, program imprezy powinien być zamknięty przed wakacjami.


Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10 czerwca 2010 r.


Będę wdzięczny za wszelkie uwagi mogące wzbogacić program i usprawnić przeprowadzenie Festiwalu. Będę także wdzięczny za przekazanie tej informacji innym osobom w Pani / Pana społecznym otoczeniu.


Popularyzacja wiedzy jest ważnym elementem naszej misji, a także doskonałą formą promocji Uczelni, dlatego gorąco zapraszam do współpracy.Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem
W imieniu zespołu organizacyjnego
dr Ryszard Kowalski


Organizatorzy:

UPH logo Muzeum Regionalne w Siedlcach logo Mazovia logo

Partnerzy:

FN Couleur logo