Zaproszenie do udziału w konkursach!

Więcej światła!, Różnorodność w przyrodzie. Ziołowa apteka. Nauka moją pasją! To tylko wybrane tematy przewodnie tegorocznego - XII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach. Z niektórymi z nich związane są konkursy, ogłaszane wcześniej, aby zainteresować naszą edukacyjną imprezą szerokie kręgi społeczeństwa i umożliwić wszystkim chętnym spokojne zaplanowanie i wykonanie prac.

A oto tematy tegorocznych festiwalowych konkursów:


1. „Świetlne spektakle natury” - konkurs fotograficzny. Autorom nie chcemy sugerować tematów, poprzestaniemy zatem na stwierdzeniu, że piękne są wschody i zachody Słońca, tęcze, podświetlone chmury i różne inne zjawiska, które dadzą się zaobserwować w przyrodzie, a ich występowanie zawdzięczamy światłu.
Autor może przedstawić maksymalnie 3 zdjęcia, w formacie nie mniejszym niż A4 (21x29,5 cm). Opis powinien być przyklejony na odwrotnej stronie i zawierać tytuł, dane adresowe autora
(z telefonem i e-mailem) oraz informacje o miejscu wykonania zdjęcia. Wybrane zdjęcia, mogą być wykorzystane przez organizatora imprezy jako elementy graficzne wydawnictw związanych z festiwalem. Organizator festiwalu zastrzega sobie wyłączne prawo dokonania wyboru zdjęć do publikacji, a wybór ten nie musi być zgodny z klasyfikacją prac dokonaną przez jury. Przewiduje się zorganizowanie wystawy, której wernisaż odbędzie się w czasie trwania festiwalu.

2. „Przyrodnicze puzzle” – konkurs malarski związany z Rokiem Różnorodności Biologicznej 2010.
„Dzięki różnorodności gatunków i krajobrazów przyroda jest plastyczna i odporna na zmiany dokonujące się w środowisku. Różnorodność biologiczną należy także łączyć z harmonią i estetyką w architekturze krajobrazów, bo przecież im więcej elementów buduje lokalne przyrodnicze puzzle, w tym piękniejsze układają się one obrazy. Tam gdzie wysokie są wskaźniki biologicznej różnorodności poetom lepiej rymują się wiersze, pisarze barwniej opisują rzeczywistość, a muzykom nuty same ustawiają się na pięciolinii.”
Prace konkursowe ilustrujące i dokumentujące biologiczną różnorodność mogą być wykonane różnymi technikami. Każdy Autor może przedstawić do konkursu tylko jedną pracę, w formacie nie mniejszym niż A4 (21x29,5cm). Opis pracy powinien być przyklejony na odwrotnej stronie i zawierać tytuł, dane adresowe autora (z telefonem i e-mailem).

3. „Limeryki sławiące przyrodniczą różnorodność” – konkurs poetycki. Oczekujemy na wiersze (limeryki) związane tematycznie z przyrodą i jej różnorodnością. Każdy uczestnik będzie mógł przesłać nie więcej niż 3 własne wiersze. Wymagana jest wersja papierowego wydruku oraz elektroniczna, zapisana w programie komputerowym WORD (zapis w pliku z rozszerzeniem doc, czcionka 12, Times New Roman, tytuł wiersza pogrubiony, pod wierszem nazwisko i imię autora i miejscowość). Konkurs ma charakter jawny, dlatego prace nie powinny być kodowane lub opatrywane godłem autora. Odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich leży po stronie poetów. Przypominamy o tym, gdyż pozytywnie ocenione wiersze będą opublikowane w festiwalowym tomiku i w przypadku popełnienia plagiatu, odpowiedzialność przewidzianą prawem poniesie autor utworu.

4. „Przepis na zdrowie” – konkurs na oryginalne potrawy i lekarstwa wykonywane z roślin, przekazywane z pokolenia na pokolenie, wypraktykowane, skuteczne, wg receptury zapisanej „w notatniku babuni”.
Uratujmy od zapomnienia oryginalne naturalne przysmaki i specyfiki, znane i stosowane z powodzeniem w wielu domach, bywa, że pilnie strzeżone jako rodzinne tajemnice, ale jeśli służą zdrowiu, niech skorzysta z nich wielu ludzi. Do ich wykonania wykorzystuje się czasami rośliny pogardliwie nazywane chwastami. Przysyłając prace na konkurs możemy udowodnić, że w wielu roślinach drzemie wielka moc pozwalająca człowiekowi zdrowo żyć, zachować dobrą kondycję i samopoczucie, aż do późnej starości. Przepisy prosimy podawać wg. następującego schematu: nazwa potrawy lub lekarstwa, składniki, sposób przygotowania, wpływ na nasze zdrowie lub leczone dolegliwości, przeciwwskazania, inne ważne informacje i uwagi. Do przepisu można dołączać własne ilustracje, które wykorzystamy przygotowując książkę. Nie będą one przedmiotem oceny, a jedynie podniosą atrakcyjność naszej publikacji, a ich autorom przysporzą splendoru.
Autorzy powinni przedstawić swoje prace w wersji papierowego wydruku oraz elektronicznej, zapisanej w programie komputerowym WORD (zapis w pliku z rozszerzeniem doc, czcionka 12, Times New Roman.) Odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich leży po stronie osób przedstawiających prace na konkurs. Przypominamy o tym, gdyż nadesłane przepisy, po konsultacji z ekspertami z zakresu medycyny i dietetyki i z ich naukowym komentarzem, opublikujemy w specjalnej festiwalowej książce. W związku z tym konkursem, w czasie festiwalu zorganizujemy degustację. Każdy uczestnik konkursu może mieć swój udział w jej przygotowaniu. Zapraszamy.

Istotne informacje dla autorów:


Wszystkie konkursy mają nieograniczony zasięg. Termin składania prac upływa 10 września 2010 r. Prace przyjmowane są w sekretariacie Instytutu Biologii Akademii Podlaskiej przy ul. B. Prusa 12 w Siedlcach.
Komunikat o wynikach konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej festiwalu http://www.festiwal.ap.siedlce.pl. Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie, dlatego wszystkich uczestników prosi się o podanie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mailowego. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w trakcie trwania festiwalu. Szczegóły zostaną podane na plakatach i w informacjach prasowych poprzedzających imprezę. Nagrody zostaną ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i innych sponsorów imprezy, których poszukujemy i na których liczymy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac konkursowych i wykorzystywania ich w celach edukacyjnych.
Organizatorzy informują, że nie przewidują honorariów autorskich za opublikowane zdjęcia, rysunki i przepisy. Jeśli autor nie wyraża zgody na publikację, powinien o tym poinformować organizatora konkursu w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru, w momencie składania prac na konkurs. Nie złożenie zastrzeżenia będzie oznaczało zgodę na publikację.
Jeśli w konkursie chce wziąć udział wielu uczniów ze szkoły, co często się zdarza, zaleca się, aby w pierwszym etapie zorganizować eliminacje na poziomie danej placówki oświatowej, a na konkurs przesłać najwyżej ocenione prace na poziomie lokalnym.
Dodatkowe informacje można znaleźć na wcześniej podanej stronie internetowej. Można także zwrócić się z zapytaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu (podane niżej). Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w XII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach. Będę wdzięczny za przekazanie tej wiadomości innym osobom z Państwa otoczenia. Niech także mają szansę wzięcia udziału w festiwalowych konkursach i intelektualnej uczcie, jaką jest Festiwal Nauki i Sztuki.


W imieniu organizatorów Festiwalu
dr Ryszard Kowalski


Adres do korespondencji: Instytut Biologii AP, ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. (025) 6431201, fax. (025) 6431338, kom. 0602688622
www.festiwal.ap.siedlce.pl


 

       


 

 

 
 
   


Organizatorzy:

 
     
pion czarny uph  logo mazovia
 
 
 
 

 


Partnerzy:

       
Logo FN Couleur