Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Miło nam poinformować, że Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2010 r. dotację w wysokości 31130 zł na organizację XII edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach. Dziękujemy.

Podsumowanie XII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach

Bezpieczeństwo zdrowotne, medycyna naturalna, farmacja i farmakognozja, różnorodność biologiczna, gaz - a przyszłość energetyki, muzykologia i muzyka Fryderyka Chopina, poezja siedleckich twórców, kultura tatarska, skuteczność w treningu sportowym, a przede wszystkim ŚWIATŁO!!! Te zagadnienia zdominowały tegoroczny Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach.

Festiwal rozpoczął się tematyką muzyczną przygotowaną dla najmłodszej widowni przez pedagogów i uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach – tegorocznego Jubilata świętującego 50 lecie pracy w zakresie edukacji muzycznej naszego społeczeństwa. Spotkanie to zgromadziło prawie 200 przedszkolaków i uczniów klas I-III, którzy w ramach festiwalowego Uniwersytetu Dziecięcego uczestniczyli w muzycznej pogadance przygotowanej przez Panią Elżbietę Ołtarzewską. Potem odbył się koncert, w czasie którego młodzi artyści grali muzykę Fryderyka Chopina, a to z racji odbywającego się w tym roku Konkursu Chopinowskiego i obchodów Roku Chopinowskiego 2010.

XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach
XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach

Festiwal miał także muzyczny akcent na zakończenie. Dla honorowych patronów, sponsorów, wykładowców, laureatów Medalu Polskiej Niezapominajki i wspaniałej festiwalowej publiczności pięknie zagrali i zaśpiewali Andrzej Sikorowski i Maja Sikorowska.
A co było pomiędzy obydwoma koncertami? – tym na rozpoczęcie i tym na zakończenie. Oj, działo się wiele! Odbyło się parę tematycznych spotkań mających w większości przypadków rangę naukowych i popularnonaukowych konferencji. Jedna z nich poświęcona była bezpieczeństwu zdrowotnemu, druga tematyce gazu, jako paliwa XXI wieku, trzecia przybliżała program Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - „Poznaj dobrą żywność”, a na kolejnych omawiano różnorodność biologiczną mikroorganizmów, różnorodność kulturową i przyrodniczą, postępy w diagnostyce i leczeniu chorób żył, twórczość poetów mieszkających i tworzących w Siedlcach, kulturę tatarską, ziołolecznictwo, farmakognozję i medycynę naturalną, naukę w kontekście jej związków z biznesem.

Hitem tegorocznego programu był blok tematyczny zatytułowany „Więcej światła!”.To wspaniałe dzieło Pani dr Barbary Pezler i skupionych wokół niej osób. Przez dwa festiwalowe dni można było wysłuchać cyklu ciekawych wykładów, przygotowanych przez specjalistów z różnych dziedzin nauki, które łączył wspólny mianownik - „światło”. Jednak najważniejsze dla młodej widowni były zajęcia ćwiczeniowe zorganizowane w dużej hali sportowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Na kilkunastu stanowiskach przygotowanych przez pracowników nauki, studentów z kół naukowych, a także, co było festiwalową nowością, przez młodzież szkolną i nauczycieli siedleckich szkół, można było nie tylko coś obejrzeć i podyskutować, ale także samemu wykonać interesujące doświadczenia. Rewelacyjny były pokazy przygotowane przez Państwowe Gimnazjum nr 3 w Siedlcach. Uczniowie tej szkoły znakomicie spisali się w roli wykładowców. Dziękujemy dyrekcji i nauczycielom, że potrafili razem z młodzieżą podbić serca festiwalowej publiczności i zaimponować wiedzą oraz pedagogicznym talentem.

XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach
XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach

W krótkim podsumowaniu festiwalu nie można zapomnieć o ciekawym spotkaniu z Aleksandrą Ziółkowską-Boehm, poświęconym twórczości Melchiora Wańkowicza, o warsztatach malarskich prowadzonych przez Kamilę Bramę pt. „Światło w malarstwie abstrakcyjnym”, o paru wystawach, a wśród nich „Fiat Lux”, na której swoje zdjęcia zaprezentowali holenderscy fotograficy z Fotoakademii w Amsterdamie, o wystawie ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia – „Ekslibrisy aktorów i twórców kultury”, o wystawie „Tatarzy Podlascy”, którą razem z degustacją specjałów tatarskiej kuchni przygotowali goście ze Studzianki w Gm. Łomazy, gdzie kultywuje się tradycję tej grupy narodowościowej. Mazowiecka Spółka Gazownictwa (sponsor festiwalu), wspólnie z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego z Bóbrki przygotowali ciekawy blok wykładowy na temat gazu jako paliwa XXI w i wystawę prezentującą historię tej branży przemysłu.

Nie można zapomnieć także o warsztatach mikroskopowych przygotowanych wspólnie z firmą Delta Optical, o obserwacji nocnego nieba z pasjonatami z Siedleckiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, o wystawie książek z zakresu ekologii przygotowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Siedlcach, o stoiskach promocyjnych, a wśród nich Firmy „Młyny Wodne” z produktami zbożowymi z certyfikatem ekologicznym (wypiekano na nim chleb), Siedleckiej Spółdzielni Mleczarskiej, Zakładu Zielarskiego „Kawon-Hurt” Nowak Spółka Jawna z Gostynia Wielkopolskiego z ziołowymi herbatkami i „Dary Natury” z Korycin w gm. Grodzisk k/Drohiczyna.

Tradycją Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach jest honorowanie społeczników pracujących dla dobra przyrody Medalem Niezapominajki, od tego roku już nie mazowieckim, a polskim. Medal otrzymało 10 osób i jedna instytucja. Wręczono także Nagrody Złotego Jacka w kategoriach za działalność naukową, popularyzatorską, artystyczną i za najlepszą pracę magisterską związaną z naszym regionem.

Frekwencja? Nie można narzekać. Bywało różnie, od wielkiego ścisku z siedzeniem na przystawkach i podłodze w największej sali wykładowej, do bardzo nielicznych, a przez to elitarnych grup na niektórych wykładach. Przyszli ci, którzy chcieli przyjść. Na pewno nikt nie może powiedzieć, że nie dotarła do niego informacja. Trzeba by się było bardzo starać, aby nie usłyszeć festiwalowego zaproszenia. Program był od kilku tygodni w internecie, wydrukowano go w regionalnych tygodnikach, rozesłano w setkach sztuk w wersji papierowej do wszystkich szkół w mieście i regionie. Skoro wieść o festiwalu dotarła nawet do Chełma, skąd całym autokarem przyjechali uczniowie ze swoimi opiekunami, to z pewnością powinna dotrzeć także do szkół pracujących w Siedlcach i okolicach miasta. Pięknie prosiliśmy i byliśmy przygotowani przyjąć jeszcze większą grupę osób spragnionych wiedzy, tylko może niektórych opanowała swoista anoreksja. Wynik około 3500 osób, które przewinęły się przez różne formy przekazu wiedzy zadawala organizatorów i przekracza założony wcześniej plan.

XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach
XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach

Festiwal to także konkursy. Rozstrzygnięto cztery tematy. Nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Marszałka Mazowsza i Starostę Siedleckiego odebrało ponad 60 osób. Należy zaznaczyć, że konkursy rozpisujemy wcześniej, bierze w nich udział wiele osób, co znacznie zwiększa zasięg oddziaływania Festiwalu na społeczeństwo.

Plonem Festiwalu są dwie książki: „Limeryki o przyrodzie” i „Przepis na zdrowie”, a także dwa katalogi wystaw: „Ekslibris aktorów i twórców kultury” Krzysztofa Kmiecia i „Fiat Lux” holenderskich fotografików, który pięknie opracowała w dwujęzycznej wersji Pani dr Marzena Stańska. Serię festiwalowych wydawnictw i materiałów szkoleniowych profesjonalnie wydrukowała Drukarnia IWONEX z Ujrzanowa, częściowo sponsorując nasze działania. To w tej drukarni zmaterializowało się nasze hasło „Weź przyrodę pod parasol!”, zamieszczone w prawie 1000 nakładzie na bawełnianych torbach z estetycznie wykonanym nadrukiem. To ważny akcent sozologiczny XII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.

XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach
XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach XII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach

Wszystkim sponsorom wykładowcom, wolontariuszom, a także festiwalowej publiczności dziękujemy za poświęcony czas, przekazane pieniądze, ufundowane nagrody, obecność. Festiwal Nauki i Sztuki to dzieło zbiorowe i wiele osób i instytucji ma w nim swoją cząstkę - każdy inną jak na Rok Różnorodności Biologicznej przystało. Do wszystkich organizatorzy Festiwalu kierują ciepłe słowa podziękowania. Następny Festiwal, TRZYNASTY!, odbędzie się za rok. Planujemy go na 20-23 października 2011 r. Już teraz czekamy na interesujące zgłoszenia wykładów, pokazów, ćwiczeń .......

W imieniu organizatorów
Ryszard Kowalski


Więcej zdjęć znajduje się na podstronie Fotogalerie.

 

       


 

 

 
 
   


Organizatorzy:

 
     
pion czarny uph  logo mazovia
 
 
 
 

 


Partnerzy:

       
Logo FN Couleur