festiwal 2016 01

Zakończył się XVIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach zorganizowany w dniach 20-24.10.2016. Ponad połowa tematycznych sesji zaplanowanych w programie tegorocznej edycji Festiwalu odbyła się poza budynkami Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, głównego organizatora tej imprezy. Nie oznacza to jednak, że Festiwal został całkowicie przeniesiony do szkół.

Festiwalowe zajęcia, w różnych dydaktycznych formach, zorganizowano zarówno w salach dydaktycznych UPH jak i w paru siedleckich szkołach, a także w Archiwum Państwowym w Siedlcach, Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Swój udział w programie festiwalowej „osiemnastki” miały w tym roku takie szkoły z Siedlec, jak: I KLO im. Św. Rodziny, I LO im. B. Prusa, II LO im Św. Królowej Jadwigi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, potocznie zwany „Elektrykiem”, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, znany pod nazwą „Ekonomik”, PG nr 5 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, czyli siedlecki „Medyk”. Spoza Siedlec, w charakterze wykładowców, przyjechali do nas nauczyciele i uczniowie z PG 2 w Łukowie, z Zespołu Szkolnego w Cegłowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Grali-Dąbrowiźnie. Organizatorów  cieszy to, że wraz z kolejnymi edycjami przybywa partnerów chcących współpracować  programowo i organizacyjnie. Przed osiemnastoma laty zaczynaliśmy od jednodniowej imprezy zorganizowanej w całości poza uczelnią - w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, a wykładowcami byli wtedy wyłącznie pracownicy uczelni i goście z innych ośrodków akademickich z kraju. Dziś oprócz nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego i Collegium Mazovia, festiwalowe zajęcia prowadzą także nauczyciele z różnych szkół, a także współpracujący z nimi uczniowie. Uczeń nauczycielem? Dlaczego nie! Na festiwalu promującym wiedzę wszystko może się zdarzyć! Wielu uczniów wystąpiło w tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, w roli nauczycieli i z tego zadania wywiązali się celująco. Z dużym zaangażowaniem i pasją wyjaśniali zjawiska fizyczne i chemiczne. Może warto przypomnieć fakt, mający miejsce przed kilkoma laty, że za festiwalowe zajęcia z fizyki uczeń I LO im. B. Prusa w Siedlcach otrzymał prestiżowe wyróżnienie „Popularyzator Nauki”, przyznawane przez Polską Agencję Prasową i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Festiwal ma na celu głównie upowszechnianie wiedzy i popularyzację nauki, ale na naszym siedleckim przykładzie widać wyraźnie, że sprzyja także współpracy, nawiązywaniu kontaktów i integracji środowisk edukacyjnych. Ponadto, zgodnie z hasłem, które przyświeca nam od lat: „Festiwal scala rodziny, łączy pokolenia i czyni człowieka wolnym”. Uniwersytet nie może kończyć się na murze okalającym jego budynki. Powinien być otwarty na kontakty z innymi i współpracować ze swoim społecznym otoczeniem. Festiwal Nauki i Sztuki jest doskonałą płaszczyzną współpracy, sposobem na budowanie wspólnoty dydaktycznej w akademickim mieście i w jakimś stopniu przyczynia się do rozwoju idei „uniwersytetu otwartego”. 


Sądząc po frekwencji, najwięcej osób zechciało spotkać się z Karolem Wójcickim, popularyzatorem wiedzy związanym z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Prowadził on zajęcia w szczelnie wypełnionej hali sportowej w I LO im. B. Prusa. Wszystkie miejsca były też zajęte w auli Instytutu Biologii na wykładach poświęconych neuronauce. Pewnie dlatego, że młodzi naukowcy z Fundacji Mózg podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest miłość w świetle neuronauki. Wielu było chętnych do spotkania się z nauczycielami i uczniami II LO im. św. Królowej Jadwigi, którzy przygotowali „królewski pokaz alchemii i filozofii naturalnej fizyką zwanej”. Podobnie dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia zatytułowane „wszystko się kręci” w hali sportowej w siedleckim „Prusie”. W czasie tegorocznego festiwalu działały niezależnie od siebie dwa planetaria, jedno w „Prusie” – stacjonarne, przybliżające tajemnice Kosmosu przez cztery festiwalowe dni i drugie mobilne, dostępne w piątek w „Królówce”. Dużą akademicką aulę wypełniła młodzież zainteresowana uczestnictwem w sesji humanistycznej pt. „Granice dorosłości/dojrzałości w kulturze, literaturze, języku.” Kilka grup młodzieży uczestniczyło w zajęciach matematycznych i informatycznych, np. „zrób sobie wielościan”, „liczymy po japońsku”, „programowanie robotów”. Przepraszam, że nie wymienię wszystkich zajęć z 48 zaplanowanych w programie sesji tematycznych. Wszystkie one były przygotowane w sposób ciekawy i poglądowy. Każdy, kto miał tylko ochotę, mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Wiem tylko o jednym przypadku zajęć, które nie zostały przeprowadzone z powodu braku frekwencji.   

Wszystkim osobom i instytucjom bardzo dziękujemy za programową i organizacyjną współpracę. Dziękujemy także sponsorom: Miastu Siedlce, Powiatowi Siedleckiemu, Nadleśnictwom w Siedlcach i Łukowie, Zakładowi Utylizacji Odpadów Sp. z.o.o. za materialne wsparcie.

Festiwal od tego roku stał się pełnoletni, programowo i organizacyjnie dojrzały. Organizatorzy cieszą się, że do tego momentu udało się go doprowadzić. Co dalej? Zgodnie z przyjętą zasadą organizowania tej imprezy w trzecim pełnym tygodniu października, data następnej edycji (dziewiętnastej) przypada na dni od 21 do 24. Zapewne władze obydwu siedleckich uczelni i partnerzy spoza akademickiego środowiska zdecydują, w którym kierunku powinien się on dalej rozwijać i jaką podejmować tematykę. 


W imieniu organizatorów Ryszard Kowalski

Fotogaleria